skip to Main Content

3. Konferencja „Inteligentna Energetyka” – Magazyny Energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

3 października 2016 r., Konstancin-Jeziorna

PROGRAM

8:30 – 9:30

Rejestracja uczestników – kawa

9:30 – 10:00

PRZYWITANIE I OTWARCIE KONFERENCJI

9:30 – 9:35

Izabela Żylińska, ARTSMART
Przywitanie

9:35 – 10:00

Eryk Kłossowski, Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Oficjalne otwarcie konferencji

10:00 – 12:00

SESJA I
TECHNOLOGIE MAGAZYNOWANIA ENERGII
PRZEGLĄD / ZASTOSOWANIE / PERSPEKTYWY ROZWOJU

10:00 – 10:20

Mariusz Kłos, Politechnika Warszawska
Przegląd technologii magazynowania energii elektrycznej

Pobierz prezentację:

10:20 – 10:35

Ilja Pawel, ViZn Energy
ViZn energy for Utilities

Pobierz prezentację:

10:35 – 10:55

Sławomir Kanoza, Hoppecke
Koncepcje Systemów Magazynowania Energii rozwijanych przez Hoppecke

Pobierz prezentację:

11:00 – 11:15

Bartłomiej Steczowicz, Teraz Energia
Polska technologia zarządzania rozproszona generacją i magazynami energii elektrycznej

Pobierz prezentację:

11:15 – 11:35

Robert Lis, Politechnika Wrocławska
Koncepcja układu magazynowania energii współpracującego z instalacją PV oraz elektrownią wodną z generatorami asynchronicznymi

Pobierz prezentację:

11:35 – 11:55

Bartosz Iwicki, EMU
Akumulacja energii w systemie elektroenergetycznym przy zastosowaniu technologii sodowo-jonowych

Pobierz prezentację:

12:00 – 12:30

Przerwa kawowa

12:30 – 14:30

SESJA II
PROJEKTY MAGAZYNÓW ENERGII
DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI

12:30 – 12:50

Mieczysław Wrocławski, Energa-Operator
Efektywne wykorzystanie energii elektrycznej w Lokalnym Obszarze Bilansowania

Pobierz prezentację:

12:50 – 13:10

Wojciech Lubczyński, Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Magazyn energii elektrycznej jako źródło usług systemowych

Pobierz prezentację:

13:10 – 13:30

Michał Ciąćka, ABB
Bateryjne systemy magazynowania energii ABB

Pobierz prezentację:

13:30 – 13:50

Andrzej Słodczyk, ATENDE / Alexander Schoenfeldt, Younicos AG
Różnorodne modele biznesowe wykorzystania magazynów energii w sieci elektroenergetycznej

Pobierz prezentację:

13:50 – 14:20

Justin Woo, LG CNS
LG Energy Storage System

Pobierz prezentację:

14:30 – 15:20

Lunch

15:20 – 16:55

SESJA III
WDRAŻANIA MAGAZYNÓW ENERGII
REGULACJE / ASPEKTY PRAWNE / PANEL DYSKUSYJNY

15:20 – 15:35

Przemysław Kałek, Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy
Aktualne polskie regulacje prawne na tle regulacji prawnych innych krajów i Unii Europejskiej

Pobierz prezentację:

15:35 – 15:50

Arkadiusz Ratajczak, Kancelaria Swora Legal
Stosowane mechanizmy wsparcia wdrażania magazynów energii

Pobierz prezentację:

15:55 – 16:55

Panel dyskusyjny

16:55 – 17:00

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

ZAUFALI NAM

Back To Top