skip to Main Content

5. Konferencja „Inteligentna Energetyka” – Standardy łączności bezprzewodowej dla energetyki

21 marca 2019 r., EuroCentrum Konferencyjne, Warszawa

O KONFERENCJI

Agencja Reklamowo-Wydawnicza ARTSMART dziękuje za udział w V Konferencji „Inteligentna Energetyka”, podczas której została poruszona kwestia standardów łączności bezprzewodowej dla energetyki, czyli m.in. NB-IoT, LTE Cat M1, LoRa, SigFox, CellMesh, LTE 450 MHz.
Wydarzenie odbyło się 21 marca 2019 r. w Warszawie.

W ramach spotkania omówiono następujący zakres tematyczny:

  1. Dostępne na rynku standardy łączności bezprzewodowej i różnice między nimi – wystąpienie merytoryczne.

  2. Obecne działania spółek z branż energia elektryczna, woda, ciepło, gaz w zakresie wprowadzania łączności bezprzewodowej – wystąpienia przedstawicieli spółek odpowiedzialnych za konkretny typ medium lub przedstawicieli Izb reprezentujących dany typ medium.

  3. Praktyczne doświadczenia ze stosowania standardów łączności bezprzewodowej w energetyce – wystąpienia Partnerów Technologicznych.

  4. Panel dyskusyjny – podsumowanie konferencji z możliwością zadania Prelegentom pytań przez Uczestników.

Celem spotkania było zaprezentowanie Uczestnikom (podczas prelekcji, spotkań na stoiskach i rozmów kuluarowych):
nowych technologii komunikacji,
gotowych produktów wykorzystujących te rozwiązania,
a przede wszystkim możliwości ich wykorzystywania na podstawie projektów realizowanych przez dostawców rozwiązań.

Z drugiej strony przedstawiciele firm technologicznych mogli dowiedzieć się o działaniach spółek sektora utility w kierunku wdrażania tych nowych rozwiązań (jakie technologie obecnie testują, dlaczego, jak zapatrują się na inne, których aktualnie nie sprawdzają).

Grupa docelowa konferencji:
przedstawiciele spółek z branż energia elektryczna, woda, ciepło, gaz odpowiedzialni za wdrażanie rozwiązań stosujących technologiach komunikacji po PLC i łączność bezprzewodową,
przedstawiciele dostawców rozwiązań opartych na technologii komunikacji bez SIM,
przedstawiciele dostawców rozwiązań opartych na technologii komunikacji z SIM,
operatorzy telekomunikacyjni,
przedstawiciele regulatora – Ministerstwo Energii, Ministerstwo Cyfryzacji, URE, UKE,
przedstawiciele Izb dla branż energia elektryczna, woda, ciepło, gaz,
przedstawiciele świata naukowego.

Back To Top