skip to Main Content

6. Konferencja „Inteligentna Energetyka” – Energetyka 3D: Digitalizacja | Decentralizacja | Dekarbonizacja

22 czerwca 2022 r., Sound Garden Hotel, Warszawa

O KONFERENCJI

Dziękujemy za udział w 6. Konferencji „Inteligentna Energetyka”, podczas której zostały poruszone zagadnienia związane z digitalizacją, decentralizacja i dekarbonizacją polskiej energetyki.
Wydarzenie odbyło się 22 czerwca 2022 r. w Sound Garden Hotel w Warszawie.

Zadanie konferencji

Promowanie technik digitalizacji w celu:
dekarbonizacji systemu energetycznego w Polsce poprzez jego modernizację i unowocześnienie oraz stosowanie odnawialnych źródeł energii i magazynów energii,
poprawy ekonomiki, efektywności i zrównoważonego rozwoju polskiej energetyki.

Zakres tematyczny

W ramach spotkania omówiono następujący zakres tematyczny:

1. Digitalizacja
Nowoczesne technologie zarządzania danymi w celu ich pozyskiwania, przesyłania, analizy, przetwarzania, przechowywania, udostępniania.

2. Decentralizacja
Odnawialne źródła energii.
Magazynowanie energii.
Bezpieczeństwo energetyczne.

3. Dekarbonizacja
Stan obecny polskiej energetyki.
Obowiązujące wymagania regulacyjne.
Sposoby obniżania emisji gazów cieplarnianych poprzez digitalizację i decentralizację energetyki.

Uczestnicy konferencji

Grupa docelowa:
przedstawiciele spółek z branży energetycznej i utilities,
dostawcy produktów i usług z zakresu digitalizacji, decentralizacji i dekarbonizacji energetyki,
przedstawiciele regulatora – m.in. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, URE, UKE,
przedstawiciele instytucji branżowych,
przedstawiciele świata naukowego.

Stanowiska:
kadra zarządzająca,
kadra kierownicza,
specjaliści.

Działy:
naczelne kierownictwo,
sprzedaż,
projektowo-programistyczny,
techniczno-sprzętowy,
B+R,
konsulting i wdrożenia.

Back To Top