skip to Main Content
DO KONFERENCJI POZOSTAŁO

OPINIE

Konferencja była po raz drugi bez wątpienia wydarzeniem jak najbardziej wartym udziału. Zarówno w prezentacjach, jak i w dyskusji poruszone zostały aktualne tematy związane z promowaniem postaw proefektywnościowych.

Bartosz Pawlicki

Moim zdaniem bardzo dobrze, wręcz doskonale zorganizowana, w szczególności dobra i liczna grupa uczestników. Bardzo dobry dobór i proporcje prezentacji komercyjnych w stosunku do naukowo-technicznych. Gratuluję konferencji.

Mirosław Semczuk, Ekspert

Konferencja stała na wysokim poziomie merytorycznym, dobór tematów i treści wystąpień powinien zadowolić zarówno praktyków z branży, jak i teoretyków ze środowiska naukowego, a także osoby z grona decydentów odnośnie rozwiązań dla krajowej energetyki.

dr inż. Sławomir Bielecki

Bardzo merytoryczna konferencja. Pokazująca status istniejących rozwiązań technicznych z poziomu rynku globalnego nie tylko z Europy. Bardzo duży nacisk na stan prawa w Polsce, który niestety hamuje zastosowanie tego typu rozwiązań w polskim systemie energetycznym.

Jarosław Krzyżanowski, Prezes Zarządu

Jesteśmy świadkami przełomu w technologiach magazynowania energii i konferencja, dzięki profesjonalnemu doborowi prezentacji i prezenterów stała się dobitnym tego potwierdzeniem.

Tomasz Kowalak, Radca Prezesa

Konferencja: dobre prowadzenie, przejrzysta i dobrze skoordynowana agenda, dobre miejsce na konferencję, ciekawy i na „topie” temat główny konferencji.

Hubert B. Kowalski, Prezes Zarządu

Konferencję Magazyny Energii zorganizowaną przez Smart Grids Polska uważam za potrzebną. Pozwoliła ona na przegląd technologii oraz możliwości ich zastosowania, szczególnie w sieciach energetycznych.

prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski

Pierwsza Konferencja „Inteligenta Energetyka” zorganizowana przez wydawcę Smart Grids Polska dobrze wpisała się w pejzaż wydarzeń branżowych i ma wszelkie szanse stać się ważnym głosem na styku energetyki systemowej i dostawców nowych źródeł energii.

Elżbieta Starakiewicz, Wiceprzewodnicząca Sekcja Inteligentnych Sieci

ZAUFALI NAM M.IN.

Back To Top