skip to Main Content

3. Konferencja „Inteligentna Energetyka” – Magazyny Energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

3 października 2016 r., Konstancin-Jeziorna

O KONFERENCJI

Czasopismo Smart Grids Polska i portal Smart-Grids.pl podjęły się zainicjowania działań na rzecz promowania technologii magazynowania energii w Polsce, a w szczególności wspierania rozwoju polskiej koncepcji technicznej w tym obszarze. 3 października 2016 r. w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w Konstancinie-Jeziornie, Agencja Reklamowo-Wydawnicza ARTSMART – wydawca obu pozycji – zorganizowała 3. Konferencję „Inteligentna Energetyka” – Magazyny Energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Magazynowanie energii zapewnia większą elastyczność sieci elektroenergetycznej, zapewniając wsparcie dla systemu nasyconego źródłami odnawialnymi o niestabilnej charakterystyce pracy. Lokalnie może to umożliwić redukcję kosztów i poprawę efektywności zarządzania siecią dystrybucyjną. Systemowo, szczególnie duże zasobniki energii elektrycznej, mogłyby służyć jako interwencyjne źródło w czasie awarii lub w czasie nagłych wzrostów obciążenia, a nawet jako źródło rozruchowe konwencjonalnych elektrowni cieplnych w okresie blackoutów lub nawet stać się rozwiązaniem alternatywnym dla budowania nowych elektrowni.

Komisja Europejska planuje przygotowanie specjalnej dyrektywy, która ma otworzyć rynek europejski na stosowanie technologii magazynowania energii. Czekając na tę regulację Polska, powinna już podjąć działania, aby przygotować krajowy system energetyczny na wykorzystanie magazynów energii (regulacje wewnętrzne), a przede wszystkim wykorzystać ten czas na stworzenie polskiej kompetencji w tym zakresie, czyli wdrożenie krajowych rozwiązań technologicznych magazynowania energii (programy sektorowe, klastry technologiczne), które będą konkurencyjne cenowo i jakościowo w porównaniu do zagranicznej technologii.

Potencjał w magazynowaniu energii elektrycznej widzi również Ministerstwo Energii. Podczas tegorocznego Międzynarodowego Kongresu Naukowo-Przemysłowego Energi@21 w Poznaniu, Minister Energii Krzysztof Tchórzewski zaznaczył, że musimy podążać w kierunku nowego systemu magazynowania.

– To kierunek innowacyjności, do którego będę zachęcał najmocniej tych, którzy są w stanie zapewnić środki – mówił Tchórzewski. – Jeżeli nie włączymy się w wyścig innowacyjny w którym bierze udział cały świat, to znaczy poszukiwanie technologii magazynowania energii, to tak naprawdę nasza innowacyjność nie wykroczy poza tradycyjne ramy. Jeżeli się mocno zmobilizujemy i postawimy na jedną, kluczową inwestycję, możemy poradzić sobie w tym wyścigu równie dobrze, jak wszyscy inni. To kierunek, który jako ministerstwo będziemy bardzo wspierać.

Biorąc powyższe pod uwagę, nasze wydawnictwo przy wsparciu Patrona Merytorycznego – Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. – zorganizowało 3 października br. w Konstancinie-Jeziornie 3. Konferencję „Inteligentna Energetyka” – Magazyny Energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Główne cele spotkania:

 • przedstawienie dostępnych technologii w zakresie magazynowania energii,
 • prezentację potencjalnych zastosowań magazynów energii oraz ich możliwości w zakresie wpływu na jakość energii i bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego,
 • wymianę doświadczeń z wdrażania technologii,
 • przedstawienie rozwiązań legislacyjnych i mechanizmów wsparcia dla magazynów energii w UE,
 • rozpoczęcie dialogu na temat znaczenia magazynów energii i ich miejsca w polskim systemie elektroenergetycznym.

Jako prelegentów zaprosiliśmy m.in.:

 • przedstawicieli Ministerstwa Energii i Urzędu Regulacji Energetyki,
 • przedstawicieli świata akademickiego: prof. dr. hab. inż. Roberta Lisa z Politechniki Wrocławskiej i dr. inż. Mariusza Kłosa z Politechniki Warszawskiej,
 • Przemysława Kałka z Kancelarii Radzikowska, Szubielska i Wspólnicy sp.k./Chadbourne&Parke, mec. Arkadiusza Ratajczaka z Kancelaria Swora Legal,
 • Mieczysława Wrocławskiego, Dyrektora Departamentu Innowacji w Energa-Operator,
 • Wojciecha Lubczyńskiego, Eksperta w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych,
 • firmy technologiczne: ABB, ATENDE, EMU, Hoppecke Baterie Polska, LG CNS, Teraz Energia, ViznEnergy, Younicos.

Konferencja skierowana była do sektora energetycznego, w tym: operatora systemu przesyłowego, operatorów systemu dystrybucyjnego, wytwórców energii, kadry naukowej, dostawców technologii, przedstawicieli administracji publicznej (w szczególności Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Energii i URE).

Uczestnicy

Energetyka

Biznes i dostawcy technologii

Instytucje publiczne i organizacje

Administracja publiczna i prawo

Media

Uczestnicy

Specjaliści

Dyrekcja

Zarząd

Kadra Menadżerska

Kadra naukowa

ZAUFALI NAM

Back To Top