skip to Main Content

3. Konferencja „Inteligentna Energetyka” – Magazyny Energii w Krajowym Systemie Elektroenergetyczny

3 października 2016 r., Konstancin-Jeziorna

OPINIE

Mirosław Semczuk – Słuchacz
Ekspert, Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii

Moim zdaniem bardzo dobrze, wręcz doskonale zorganizowana, w szczególności dobra i liczna grupa uczestników. Bardzo dobry dobór i proporcje prezentacji komercyjnych w stosunku do naukowo-technicznych. Gratuluję konferencji.

Sławomir Kanoza – Prelegent
Dyrektor, Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.

Tematy poruszane na konferencji pokazały bardzo szeroki zakres aspektów związanych z instalacją magazynów energii – począwszy od rozwiązań technicznych przez modele biznesowe a skończywszy na aspektach prawnych. Firmy prezentujące swoje rozwiązania pokazały bardzo dobrą znajomość tematyki w zakresie swoich specjalizacji. Gotowe rozwiązania istnieją, potrzeba tylko przygotować krajowy system energetyczny do rozproszonej generacji i magazynowania energii.

dr inż. Sławomir Bielecki – Słuchacz
Politechnika Warszawska

Wydarzenie w którym miałem przyjemność uczestniczyć wpisuje się działania z zakresu popularyzacji i rozwoju nowoczesnych rozwiązań w krajowej energetyce od strony praktycznej. Współczesne wyzwania stawiane przed sektorem energetycznym wynikają z uwarunkowań światowej i europejskiej polityki energetycznej, rosnącej powszechności rozwiązań tzw. inteligentnych, dążenia do poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania zasobów odnawialnych, również w formach struktur prosumenckich. Te zagadnienia, a zwłaszcza związane z nimi praktyczne osiągnięcia i zdobyte doświadczenia powinny być popularyzowane i szeroko dyskutowane, czemu niewątpliwie sprzyja organizowanie Konferencji w zakresie i formie, jak wydarzenie z 3 października 2016 r. Problem magazynowania energii jest jednym z kluczowych elementów wsparcia ewoluującego systemu elektroenergetycznego i temu zagadnieniu poświęcona była Konferencja, poruszająca zagadnienia zarówno od strony problematyki technicznej jak i organizacyjno-prawnej. Konferencja, dzięki zaangażowaniu Organizatorów stała na wysokim poziomie merytorycznym, dobór tematów i treści wystąpień powinien zadowolić zarówno praktyków z branży, jak i teoretyków ze środowiska naukowego, a także osoby z grona decydentów odnośnie rozwiązań dla krajowej energetyki. Mam nadzieję, że Konferencja ta doczeka się kolejnych edycji, gdyż może stanowić cenne forum wymiany poglądów, doświadczeń oraz osiągnięć praktycznych, w tym konkretnych rozwiązań technologicznych, tak potrzebnych krajowej energetyce stojącej w obliczu konieczności ewolucji w kierunku nowatorskich i „inteligentnych” rozwiązań.

Jarosław Krzyżanowski – Słuchacz
Prezes Zarządu, Tractebel Engineering S.A.

Bardzo merytoryczna konferencja. Pokazująca status istniejących rozwiązań technicznych z poziomu rynku globalnego nie tylko z Europy. Bardzo duży nacisk na stan prawa w Polsce, który niestety hamuje zastosowanie tego typu rozwiązań w polskim systemie energetycznym.

Robert Hałuszczak – Słuchacz
Head of Engineering & Construction, EDP Renewables Polska Sp. z o.o.

Konferencja bardzo dobra i wydaję się merytorycznie bogata.

dr hab. inż. Robert Lis – Prelegent
Politechnika Wrocławska

Obecnie inwestorzy i przedsiębiorstwa energetyczne zmierzają w kierunku wdrażania wielkoskalowego magazynowania energii. W związku z tym wyłania się złożona perspektywa technologii i rozwiązań rynkowych. Omawiane na konferencji problemy sygnalizują znaczące postępy w dziedzinie elastycznego zarządzania mocą i energią z wykorzystywaniem nowych koncepcji i narzędzi.

Aleksandra Gadomska – Słuchacz
Dyrektor Działu R&D, EVE Tech sp. z o.o. sp. k.

Konferencja dotycząca magazynów energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym była dla naszej firmy, działającej w branży BMS i układów aktywnego wyrównywania głównie dla zastosowań motoryzacyjnych, szansą na rozpoznanie nieco innego potencjału dla naszej działalności i naszych produktów. W trakcie konferencji była okazja poznać uczestników i posłuchać prelegentów z grona obejmującego zarówno producentów, odbiorców jak również sektor nauki i rozwoju z dziedziny magazynowania energii. Poruszony w ramach konferencji zakres tematów, obejmujący również bardzo istotny aspekt prawny, pozwolił na bardzo szerokie poznanie zagadnienia, a przedstawione tematy zwróciły uwagę na rozwiązania dotychczas przez nas nie analizowane. Poza wymienionymi wyżej korzyściami z udziału w konferencji, na zdecydowaną pochwałę zasługuje bardzo profesjonalna organizacja całego wydarzenia.

Łukasz Gola – Słuchacz
Dyrektor ds. Rozwoju Rynku, Hitachi Europe Ltd.

Uważam konferencję za bardzo udaną. Temat jest bardzo aktualny w kontekście zmian zachodzących obecnie w elektroenergetyce. Co istotne udało się w kilku blokach tematycznych całościowo przedstawić zagadnienie bateryjnych magazynów energii. Uczestnicy mogli zapoznać się z punktem widzenia i doświadczeniami operatorów, dostawców technologii jak i uwarunkowań rynkowych i prawnych.

Tomasz Kowalak – Słuchacz
Radca Prezesa, Urząd Regulacji Energetyki

W środowisku energetyków, zwłaszcza związanych z tym biznesem rozumianym tradycyjnie, wciąż panuje pogląd, że magazynowanie energii jest niedoścignionym marzeniem, „Św. Graalem”, o którym jedynie się opowiada, bez przełożenia na konkretne działania. Niestety, autorytet, jakim w świecie polityki cieszą się autorzy tych wypowiedzi powoduje, że przyjmowane są bezkrytycznie – wbrew faktom, z ewidentną szkodą dla wyboru kierunków dalszego rozwoju elektroenergetyki i całej gospodarki. W tym kontekście nie do przecenienia jest rola i efekt uzyskany dzięki konferencji „Magazyny Energii w KSE”, po której już nikt, kto chce zasługiwać na miano poważnego, nie może pozostać przy dotychczas wyznawanym zdaniu. Jesteśmy świadkami przełomu w technologiach magazynowania energii (prawie 150 GW w niemal tysiącu projektów na świecie) i konferencja, dzięki profesjonalnemu doborowi prezentacji (i prezenterów), stała się dobitnym tego potwierdzeniem.

mec. Przemysław Kałek – Prelegent
Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp. k.

Konferencja wniosła bardzo istotny wkład w rozwój technologii magazynowania energii elektrycznej w Polsce, w szczególności w zrozumienie jej znaczenia dla bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego. Dobór prelegentów oraz tematów pozwolił na przekrojowe przedstawienie i podsumowanie obecnego stadium rozwoju tej technologii w polskim systemie elektroenergetycznej. Konferencja potwierdziła też, że technologia magazynowania energii, wdrożona w sposób systemowy i przy odpowiednim wsparciu prawno-regulacyjnym, może znacząco wesprzeć funkcjonowanie operatorów systemów elektroenergetycznych.

Hubert B. Kowalski – Słuchacz
Prezes Zarządu, WSB Parki Wiatrowe Sp. z o.o.

Konferencja:

  • dobre prowadzenie,
  • przejrzysta i dobrze skoordynowana agenda,
  • dobre miejsce na konferencję,
  • ciekawy i na „topie” temat główny konferencji.

prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski – Słuchacz
Politechnika Łódzka

Konferencję Magazyny Energii zorganizowaną przez Smart Grids Polska uważam za potrzebną. Pozwoliła ona na przegląd technologii oraz możliwości ich zastosowania, szczególnie w sieciach energetycznych.

Wnioski jakie można wyciągnąć z tej konferencji są następujące:

  • Technologie magazynowania są dalej kosztowne, chociaż postęp technologiczny i wzrastająca liczba instalacji powoduje stopniowe obniżanie tych kosztów.
  • Konieczne jest zdobycie większego doświadczenia wśród operatorów sieciowych i w tym kierunku idą prace w Grupie Energa SA oraz propozycja projektu magazynu energii, jaki ma być realizowany przez PSE SA.
  • Potrzebne jest również stworzenie zapotrzebowania na usługi realizowane za pomocą magazynów energii, takich jak: bilansowanie wewnętrzne prosumentów, bilansowanie klastrów energii czy świadczenie usług rezerw mocy. Do tego potrzebne są zmiany legislacyjne obejmujące likwidację net meteringu dla prosumentów czy możliwości działania na rynku bilansujących w sposób bezpośredni (before the meter) lub pośredni (behind the meter).

ZAUFALI NAM

Back To Top