skip to Main Content

ARTSMART Izabela Żylińska
ul. Braci Załuskich 4 lok. 21
01-773 Warszawa
NIP: 525-229-42-16
+48 660 610 605
[email protected]

Dla Sponsorów / Partnerów

[email protected]

Dla Mediów
[email protected]

Pola oznaczone * są wymagane
Uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: ARTSMART Izabela Żylińska z siedzibą w Warszawie (01-773) przy ul. Braci Załuskich 4 lok. 21, NIP: 5252294216.

Dane osobowe przetwarzamy w celu:
- wykonania umowy o świadczenie usług (m.in.: realizacja zamówienia, rozliczenia, wysyłka, komunikacja związana z realizacją usługi),
- obsługi reklamacji i innych roszczeń,
- komunikacji w przypadku przesyłanych zapytań,
- kierowania treści marketingowej (na podstawie zgody na otrzymywanie treści marketingowej, np. newsletter),
- analizy i opracowywania wewnętrznych raportów statystycznych sprzedażowych i finansowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
- dobrowolnie i świadomie wyrażona zgoda,
- zawarta umowa,
- art. 6 ust. 1 lit. a, b, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
- ustawa z 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

Dane osobowe przechowujemy:
- przez okres trwania umowy,
- do końca czasu trwania obowiązku wynikającego w szczególności z regulacji podatkowych i rachunkowych,
- do czasu przedawnienia ewentualnych reklamacji i roszczeń,
- w celach marketingowych: przez okres obowiązywania umowy lub do chwili wniesienia sprzeciwu.

Komu udostępniamy dane osobowe:
- podmiotom świadczącym usługi informatyczne,
- operatorom pocztowym i kurierom.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych,
- sprostowania danych osobowych,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- przenoszenia danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Egzekwowanie powyższych praw nie może być sprzeczne z wymogami ustawowymi obowiązującymi Administratora danych.

W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się z Administratorem danych:
- poprzez e-mail: [email protected],
- telefonicznie: 660 610 605.
Administrator danych zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych osobowych na wniosek innych podmiotów, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu dla potrzeb komunikacji, przez ARTSMART Izabela Żylińska zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do danych i ich poprawiania.*


ZAUFALI NAM

Back To Top