skip to Main Content

2. Konferencja „Inteligentna Energetyka” – Efektywność energetyczna – jak i gdzie szukać możliwości jej poprawy?

24 września 2014 r., Warszawa

O KONFERENCJI

25 września 2014 r. w Warszawie, podczas targów RENEXPO, wydawca kwartalnika Smart Grids Polska zorganizował 2. Konferencję „Inteligentna Energetyka”. Edycja została poświęcona efektywności energetycznej. Podczas wydarzenia zaproszeni goście omówili szerzej to zagadnienie. Pokazali jak i gdzie szukać możliwości poprawy efektywności energetycznej.

2. Konferencja „Inteligentna Energetyka” została podzielona na trzy części. W ramach pierwszego panelu zaproszeni prelegenci omówili aspekty prawno-regulacyjne i perspektywy rozwoju efektywności energetycznej w Polsce. Drugi został poświęcony doświadczeniom we wdrażaniu rozwiązań proefektywnościowych. Na przykładach przedstawiono zastosowania efektywności energetycznej w praktyce. Na samym końcu spotkania prelegenci opisali sposoby na poprawę efektywności energetycznej regionów, czyli miast i gmin.

Dlaczego warto było wziąć udział w konferencji?
Podczas konferencji Uczestnicy dowiedzieli:
1. Co zostało zrobione w kwestii wprowadzania efektywności energetycznej w Polsce?
2. Dlaczego podejmowane są tego typu działania? Gdzie szukać możliwości poprawy efektywności energetycznej?
3. Jak prowadzić przedsięwzięcia na rzecz wdrażania efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, regionach i naszych domach?

Prelegenci
Do udziału w Konferencji, jako gości specjalnych, zaproszono m.in. przedstawicieli: KAPE, URE, Ministerstwa Gospodarki, NFOŚiGW, Politechniki Warszawskiej, miasta Bielsko-Biała.

ZAUFALI NAM

Back To Top