skip to Main Content

2. Konferencja „Inteligentna Energetyka” – Efektywność energetyczna – jak i gdzie szukać możliwości jej poprawy?

24 września 2014 r., Warszawa

OPINIE

Bartosz Pawlicki – Słuchacz
Politechnika Warszawska

b_pawlickiKonferencja była po raz drugi bez wątpienia wydarzeniem jak najbardziej wartym udziału. Zarówno w prezentacjach, jak i w dyskusji poruszone zostały aktualne tematy związane z promowaniem postaw proefektywnościowych. Zaprezentowano zasady korzystania z białych certyfikatów, które są uzyskiwane przez przedsiębiorstwa m.in. za realizację inwestycji w urządzenia i sieci o niższych poziomach strat. Omówiono kwestie formalne oraz podstawowe problemy, jakie można napotkać ubiegając się o uzyskanie białych certyfikatów. Bardzo interesująca była prezentacja przedstawiciela przemysłu motoryzacyjnego – prelegent, na przykładzie zakładu w Gliwicach, wskazał potencjał do redukcji zapotrzebowania na energię nawet przy wzroście produkcji. Przedstawiony został szereg rozwiązań poprawy efektywności – od zastosowania falownikowych układów sterowania pompami technologicznymi, po zaawansowane rozwiązania dla odzysku ciepła. Prelegent wskazał, że dobrze prowadzona gospodarka energetyczna na terenie zakładu przemysłowego może być źródłem znacznych oszczędności energii elektrycznej, ciepła i gazu.

Przemawiającym był również przedstawiciel pierwszej w Polsce spółdzielni energetycznej, która zawiązała się na Zamojszczyźnie. Przedstawił on główne założenia powstania inicjatywy, której celem są wspólne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w biogazowniach rolniczych oraz dystrybucja tych mediów do wybranych gospodarstw na terenie czterech gmin pod Zamościem. Udziałowcy spodziewają się, że stworzenie spółdzielni poprawi bezpieczeństwo energetyczne, przyczyni się do rozwoju gospodarczego gmin i będzie miało pozytywny efekt środowiskowy. W pierwszej kolejności spółdzielcy zamierzają zrealizować prace badawczo-rozwojowe dotyczące instalacji pilotażowej na terenie gminy Komarów-Osada, a następnie wdrożenia jej w życie.

W konferencji wziął również udział przedstawiciel władz miasta Bielsko-Biała, które wybitnie dobrze znane jest polskim elektroenergetykom. Tamtejsi włodarze pokazali, w jaki sposób samorząd może wspierać działania proefektywnościowe. Dzięki współpracy i wymianie doświadczeń z partnerami zagranicznymi wskazano możliwe sposoby poprawy w lokalnym sektorze wytwarzania i dystrybucji. Gmina ta, jako jedna z nielicznych, od dawna posiada pomysł na prowadzenie gospodarki energetycznej – w tym celu już w 2003 r. uchwaliła pierwszy plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Działania podjęte przez władze samorządowe w Bielsku-Białej mogą być z powodzeniem naśladowane w innych polskich gminach.

Z zasadniczych konkluzji najbardziej warte podkreślenia zdaje się wskazanie, że najtańsza energia to energia niezużyta. Dzięki redukcji zapotrzebowania jesteśmy w stanie uniknąć wydatków na paliwa pierwotne, konieczne do wytworzenia energii, jej przesyłu i dystrybucji, a także kosztów emisji gazów i pyłów. Działania te mają ponadto znaczący efekt proekologiczny. Wydaje się, że przy planowaniu rozwoju zarówno sieci energetycznych i przedsiębiorstw należy mieć te wnioski na szczególnej uwadze.

ZAUFALI NAM

Back To Top