skip to Main Content

8. Konferencja „Inteligentna Energetyka” – AI w energetyce – perspektywa, technologie, zastosowanie

22 listopada 2024 r., Warszawa

O KONFERENCJI

Zadanie konferencji

Zagadnieniem, jakie poruszymy podczas nadchodzącej edycji 8. Konferencji „Inteligentna Energetyka”, jest: AI w energetyce – perspektywa, technologie, zastosowanie. Temat ten stanowi kontynuację problematyki omówionej w 2022 r. dotyczącej digitalizacji, decentralizacji i dekarbonizacji sektora elektroenergetycznego.

Wydarzenie podzielone zostało na trzy główne części:
Sztuczna inteligencja dla energetyki
Wyzwania energetyki związane ze sztuczną inteligencją
Zastosowania sztucznej inteligencji w energetyce

Zobacz: Program 8. Konferencji „Inteligentna Energetyka”

Spotkanie ekspertów reprezentujących przedsiębiorstwa i instytucje działające w i dla branży energetyki zamknie panel dyskusyjny poświęcony rekomendacjom sektorowym z zakresu sztucznej inteligencji.

Po konferencji, organizatorzy wraz z partnerami wydarzenia, przygotują raport rynkowy, który będzie dostępny w wersji cyfrowej do bezpłatnego pobrania na naszej stronie i na portalu Smart-Grids.pl.

 

Planowany zakres tematyczny

regulacje prawne dotyczące AI w Polsce i Unii Europejskiej w kontekście energetyki
odpowiedzialność i cyberbezpieczeństwo AI
potencjał kadrowy
wprowadzenie do technologii
wdrażanie sztucznej inteligencji w energetyce – szanse, zagrożenia, jak to robić?
sztuczna inteligencja w energetyce – sposoby wykorzystania: case study, oferta produktowa

 

Networking

W ramach 8. Konferencji „Inteligentna Energetyka” przewidziano przerwy networkingowe, podczas których Uczestnicy będą mieli możliwość porozmawiania ze sobą i nawiązania relacji biznesowych, a także odwiedzenia stoisk wystawców.

 

Uczestnicy konferencji

Grupa docelowa:
przedstawiciele spółek z branży energetycznej i utilities,
dostawcy produktów i usług z zakresu digitalizacji energetyki,
przedstawiciele regulatora – m.in. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Przemysłu, URE, UKE,
przedstawiciele instytucji branżowych,
przedstawiciele świata naukowego.

Stanowiska:
kadra zarządzająca,
kadra kierownicza,
specjaliści.

Działy:
naczelne kierownictwo,
sprzedaż,
projektowo-programistyczny,
techniczno-sprzętowy,
B+R,
konsulting i wdrożenia.

Back To Top