skip to Main Content

3. Konferencja „Inteligentna Energetyka” – Magazyny Energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

3 października 2016 r., Konstancin-Jeziorna

RELACJA

3 października 2016 r. w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych w Konstancinie-Jeziornej odbyła się 3. Konferencja „Inteligentne Energetyka”, której tematem przewodnim były „Magazyny Energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym”. W trakcie spotkania przyjrzano się dostępnym na rynku zasobnikom energii, przedstawiono aktualne wdrożenia z Polski i ze świata oraz omówiono kwestie regulacyjne i finansowanie.

Wsparcia merytorycznego przy organizacji 3. Konferencji „Inteligentne Energetyka” – „Magazyny Energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym” udzielił naszemu wydawnictwu Operator Sieci Przesyłowych – firma Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Podczas pracy nad programem wydarzenia przygotowanych zostało siedem kluczowych pytań, na które odpowiedzi szukano w panelu dyskusyjnym podsumowującym spotkanie. Jednak zanim prelegenci mieli możliwość otwartego porozmawiania na temat obecnego kształtu rynku magazynowania energii w Polsce, partnerzy konferencji przedstawili swoje prezentacje.

Otwarcie konferencji

3. Konferencję „Inteligentne Energetyka” – „Magazyny Energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym” oficjalnie otworzył swoim wystąpieniem Prezes PSE S.A. – Eryk Kłossowski. Stwierdził, że energetyka jest na zakręcie właśnie ze względu na technologię, jaką jest magazynowanie energii.
Według analiz przedstawianych przez firmy konsultingowe magazynowanie sprzęgnięte np. z generacją rozproszoną zaczyna być obiecujące – powiedział Prezes PSE. – KPMG dla Wielkiej Brytanii wyliczyło, że instalacja w domku jednorodzinnym składająca się z panelu fotowoltaicznego na dachu i baterii w piwnicy pozwala pokryć 50% zapotrzebowania na energie elektryczną z własnego źródła wytwórczego. Natomiast Roland Berger podał dla Belgii liczbę 67%. Dodatkowo krzywa uczenia się tej technologii sprawia, że zbliżamy się do NPV równego zero dla takiej instalacji prosumenckiej.
Prezes dodał, że z punktu widzenia OSP magazynowanie na skalę przemysłową na dziś oferuje jedynie regulację pierwotną. Zauważył, że za parę lat magazynowanie stanie się ważnym graczem i że od tej technologii nie ma odwrotu – wg Komisji Europejskiej ma być bardzo ważnym elementem dla integracji energetyki odnawialnej i dla DSR.
Magazynowanie jest przyszłością i zmieni całkowicie krajobraz energetyki – podsumował swoje wystąpienie Eryk Kłossowski.

Sesja I – Technologie magazynowania energii. Przegląd / Zastosowanie / Perspektywy rozwoju

Pierwszą sesję otworzyła prezentacja Mariusza Kłosa z Politechniki Warszawskiej, w ramach której prelegent wyjaśnił czym są zasobniki energii i dokładnie opisał dostępne na rynku technologie magazynowania energii elektrycznej. Poinformował, że tego typu rozwiązania stosuje się w celu usprawnienia pracy systemu elektroenergetycznego. Przedstawił również główne obszary zastosowań zestawione w cztery niezależne grupy, tj.: wsparcie dla odnawialnych źródeł energii, wsparcie dla odbiorcy końcowego, wsparcie dla podsektora wytwórczego, wsparcie dla podsektora związanego z przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej.
Kolejny prelegent – Ilja Pawel z firmy ViZn Energy – zaprezentował zalety magazynowania energii elektrycznej przy zastosowaniu technologii baterii przepływowych. Wskazał, że urządzenia tego typu są bezpieczne (nietoksyczne, niepalne, niezagrożone wybuchem, łatwe w utylizacji). Przeznaczone są do długotrwałej eksploatacji, która w porównaniu do innych rozwiązań jest tania. Technologia zapewnia dużą elastyczność. Stosuje się tu podejście modułowe do oferowanych produktów.
Przedstawiciel firmy Hoppecke – Sławomir Kanoza – opowiedział o koncepcjach systemów magazynowania energii rozwijanych przez reprezentowane przez jego osobę przedsiębiorstwo. Bartłomiej Steczowicz z Teraz Energia pokazał polską technologię zarządzania generacją rozproszoną i magazynami energii elektrycznej, czyli operatora efektywności energetycznej elektrowniapolska.pl oraz magazyn chłodu Zimorodek. Wg tego prelegenta nasz kraj ma bardzo duży potencjał na lokalizacje zasobników energii w ramach sieci energetycznej. Natomiast Robert Lis z Politechniki Wrocławskiej przedstawił koncepcję układu magazynowania energii współpracującego z instalacją PV oraz elektrownią wodną z generatorami asynchronicznymi.
Bartosz Iwicki z firmy Emu, który był ostatnim prelegentem sesji pierwszej zachęcał do bliższego zapoznania się z technologią akumulacji energii w KSE przy zastosowaniu magazynów sodowo-jonowych. Jak podkreślił akumulatory AHI są bezpieczną, przyjazną środowisku, cechującą się długą żywotnością i prostotą alternatywą akumulatorów ołowiowo-kwasowych i litowo-jonowych. Zapewniają bezpieczną dla ludzi i środowiska, długoletnią eksploatację w systemach zasilania „czystą” energią.

Sesja II – Projekty magazynów energii. Doświadczenia z realizacji

Sesję II otworzyło wystąpienie Mieczysława Wrocławskiego z Energa-Operator, czyli pierwszego w Polsce Operatora Systemu Dystrybucyjnego, który we wrześniu br. zakończył realizację projektu modułowego magazynu energii elektrycznej w Lokalnym Obszarze Bilansowania (LOB). Zaznaczył, że spółka w LOB z zasobnikiem energii będzie realizować testy usług systemowych i regulacyjnych.
Kolejne wystąpienie należało do Patrona Merytorycznego – Polskich Sieci Elektroenergetycznych, które reprezentował Wojciech Lubczyński. Ekspert powiedział czym są usługi systemowe i jak do ich świadczenia można wykorzystać zasobniki energii. Zaprezentował też założenia projektu obejmującego wdrożenie systemu Special Protection Scheme na ograniczonym obszarze północnej części Polski wraz z magazynem energii elektrycznej.
Pozostałe trzy prelekcje należały do dostawców technologii, czyli firm: ABB, Atende / Younicos AG i LG CNS (Partner Strategiczny). Osoby prezentujące skupiły się na przedstawieniu dostępnych na rynku technologii, ich zaletach i dotychczas zrealizowanych wdrożeniach na świecie. Michał Ciąćka z ABB dokonał przeglądu platform przekształtnikowych i pokazał pierwszy magazyn energii dostawcy, jaki został zrealizowany w Polsce dla Politechniki Łódzkiej. Alexander Schoenfeldt przedstawił firmę Younicos jako integratora systemów bateryjnych, który ma w swoim portfolio projekty m.in. w Teksasie, Niemczech czy w Wielkiej Brytanii. Justin Woo z LG CNS stwierdził, że wysoki stopień zainteresowania magazynami energii w naszym kraju jest dobrym sygnałem rynkowym. LG CNS do pierwszego kwartału 2016 r. zainstalowało już magazyny energii o łącznej mocy ponad 50 MWh. Firma może dostarczyć pełen zakres usług i rozwiązań dla projektów ESS (ang. Energy Storage System).

Sesja III – Wdrażanie magazynów energii. Regulacje / Aspekty prawne

W sesji III jako pierwszy wystąpił Przemysław Kałek z kancelarii Rdzikowski, Szubielska i Wspólnicy, który przedstawił prezentację o aktualnych polskich regulacjach prawnych dla magazynów energii na tle regulacji prawnych innych krajów (Niemiec i Wielkiej Brytanii). Drugie wystąpienie należało do Arkadiusza Ratajczaka z Kancelarii Swora Legal. Mecenas opisał stosowane mechanizmy wsparcia wdrażania magazynów energii w Wielkiej Brytanii i USA.

Panel dyskusyjny

Konferencję zamknął panel dyskusyjny, w którym udział wzięli:

 • Damian Gadzialski z EMU,
 • Przemysław Kałek z Kancelarii Rdzikowski, Szubielska i Wspólnicy,
 • Wojciech Lubczyński z Polskich Sieci Elektroenergetycznych,
 • Andrzej Słodczyk z ATENDE,
 • Mariusz Swora z Kancelarii Swora Legal,
 • Mieczysław Wrocławski z Energa-Operator.

Panowie odpowiedzieli na następujące pytania:

 • Czym jest magazynowanie energii w kontekście rynku energii elektrycznej?
 • Jakie korzyści dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego może przynieść magazynowanie energii elektrycznej? Czy może rozwiązać obecne problemy?
 • Jak magazynowanie energii elektrycznej może wpłynąć na rynek energii elektrycznej i rynek usług systemowych?
 • Czy magazynowanie energii powinno być koncesjonowane? Jeśli tak, to jakie powinno być kryterium klasyfikacji tego obowiązku?
 • Czy OSP i OSD mogą posiadać i/lub użytkować magazyny energii? Jeśli tak, to na jakich warunkach? Jak to wygląda z punktu widzenia OSP / OSD / obecnych w Polsce regulacji?
 • Czy istnieją modele biznesowe zapewniające efektywność ekonomiczną zastosowań magazynów energii elektrycznej? Jeśli nie, jakie warunki muszą być spełnione, aby to było możliwe?
 • Czy konieczne jest wsparcie regulacyjne dla rozwoju zastosowań magazynów energii elektrycznej?

W 3. Konferencji „Inteligentne Energetyka” – Magazyny energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wzięło udział przeszło 130 uczestników.

ZAUFALI NAM

Back To Top