skip to Main Content

6. Konferencja „Inteligentna Energetyka” – Energetyka 3D: Digitalizacja | Decentralizacja | Dekarbonizacja

22 czerwca 2022 r., Sound Garden Hotel, Warszawa

RELACJA

22 czerwca 2022 r. w Warszawie, odbyła się 6. Konferencja „Inteligentna Energetyka”. Tematem przewodnim wydarzenia była „Energetyka 3D: Digitalizacja | Decentralizacja | Dekarbonizacja”. Pomimo napiętego kalendarza eventowego branży energetycznej, w spotkaniu wzięło udział 95 uczestników.

 

Rozpoczęcie konferencji i prezentacja 1

6. Konferencję „Inteligentna Energetyka” już tradycyjnie otworzyła jej pomysłodawczyni i organizatorka – Izabela Żylińska. Po uroczystym przywitaniu przybyłych i przedstawieniu partnerów i patronów tegorocznego wydarzenia rozpoczęła się pierwsza sesja „Digitalizacja i decentralizacja – czy są warunkiem koniecznym do dekarbonizacji energetyki?”. Tym samym na scenie pojawił się Jakub Włodarczyk, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, VIVERNO, który wygłosił prezentację pt.: „Polityka klimatyczna Unii Europejskiej i wpływ regulacji na biznes”. W ramach wystąpienia Słuchacze dowiedzieli się, jakie unijne i krajowe regulacje prawne zobowiązują Polskę do dekarbonizacji poprzez m.in. transformację systemu energetycznego (Europejski Zielony Ład, Fit For 55), czym jest raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD, Corporate Sustainable Reporting Directive) i jak dzięki opracowaniu i wdrożeniu strategii dekarbonizacji przedsiębiorstwa mogą odpowiedzieć na nałożone na nie zobowiązania.

 

Prezentacja 2

Kolejnym mówcą był Roman Bieda, Prezes Zarządu Fundacji AI LAW TECH. Podczas prezentacji „Wpływ nowych regulacji prawnych na wdrażanie rozwiązań AI  w sektorze energetycznym”, Prelegent opowiedział, czym jest sztuczna inteligencja stanowiąca jeden z elementów digitalizacji, przedstawił wybrane aspekty projektu aktu w sprawie sztucznej inteligencji i strategii AI dla Polski.

 

Prezentacja 3

Sesję pierwszą zamykał mec. Przemysław Kałek, Partner Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy, z wystąpieniem, którego zadaniem była odpowiedź na tytułowe pytani odnoszące się do trzeciego „D” jak „Decentralizacja”, a mianowicie: „Energetyka w Polsce – jakie mamy regulacje i czy sprzyjają zmianom w dążeniu do neutralności klimatycznej?”

– Rynek energetyczny zmienia się coraz szybciej. Powstają nowe technologie umożliwiające rozpowszechnianie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby. Lawinowo rośnie liczba własnych instalacji wytwarzających energię. Dotyczy to zarówno dużych odbiorców jak i małych odbiorców, zaliczanych do grupy odbiorców w gospodarstwach domowych lub do grupy małych przedsiębiorstw. Równocześnie trwa proces dochodzenia do neutralności klimatycznej, zgodnie z celem wyznaczonym Polsce i innym krajom członkowskim przez Unię Europejską w dokumentach takich jak Pakiet Zimowy – Czysta energia dla wszystkich Europejczyków, czy najnowszym „Gotowi na 55” (Fit for 55) – mówił mec. Przemysław Kałek. – Za tą dynamiką zmian nie nadążają jeszcze regulacje energetyczne. Z jednej strony dobrze funkcjonują systemy wsparcia dla energetyki odnawialnej czy energetyki prosumenckiej. Z drugiej strony wciąż istnieje szereg barier, hamujących ten rozwój, utrudniających osiągnięcie neutralności klimatycznej, przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej. Jako przykład można przywołać zasadę odległościową tzw. 10 h, znacznie ograniczającą możliwość lokalizowania elektrowni wiatrowych. Innym przykładem są wątpliwości związane z bezpośrednim dostarczaniem energii elektrycznej pomiędzy instalacjami zlokalizowanymi w sąsiedztwie tzw. linii bezpośredniej. Nie można jednak przeoczyć faktu pojawienia się inicjatyw legislacyjnych, promujących energetykę obywatelską (społeczności energetyczne, partnerski handel energią), czy trwającego procesu wdrażania przez operatorów systemów elektroenergetycznych systemu inteligentnego opomiarowania. Daje to nadzieję na pojawienie się rozwiązań prawnych wspomagających i przyśpieszających osiągnięcie ambitnych celów klimatycznych.

 

Panel dyskusyjny 1

Tuż przed przerwą networkingową odbył się panel dyskusyjny „Czy polska energetyka jest gotowa ba dekarbonizację poprzez digitalizację i decentralizację?”. Do rozmowy zostali zaproszeni: Mariusz Gołębiewski, Project Manager ds. OZE, VIVERNO, Przemysław Kałek, Partner, Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy, dr inż. Ireneusz Wochlik, Członek Zarządu Fundacji AI LAW TECH, Mariusz Krupa, Dyrektor Centrum Kompetencji Badania i Rozwój, PSE Innowacje. Dyskusję moderowała Izabela Żylińska. Uczestnicy rozmowy zmierzyli się z następującymi pytaniami:

 1. Czy rzeczywiście tylko Polityka klimatyczna Unii Europejskiej, wyznacza na najbliższe lata zrównoważony kierunek przyszłego rozwoju sektora energetyki w Polsce, a może zmiany te nastąpiłyby u nas w tym samym czasie bez udziału Unii?
 2. Czy zdążymy wypełnić wyznaczone przez UE zadanie, jakim jest redukcja do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych w Polsce do 55% względem poziomu z 1990 r.?
 3. Czy obecne prawo aktywizuje Polaków do zostania prosumentami?
 4. Jakie z punktu widzenia funkcjonującego i tworzonego prawa widoczne są zagrożenia dla przeprowadzenia zielonej transformacji energetycznej w Polsce?
 5. Czy w ostatnim czasie widoczny jest wzrost zainteresowania przedsiębiorców w inwestycje w OZE, czy może się to przyblokowało?
 6. Czy bez cyfrowych rozwiązań, czyli właśnie tego trzeciego D jak Digitalizacja, nam się to uda? Czy w ogóle bez cyfryzacji możemy mówić o zrównoważonym rozwoju?
 7. Jaka jest rola w dążeniu IT do zrównoważonego rozwoju? Jakie rozwiązania będą miały największe znaczenie w dekarbonizowaniu całej energetyki?
 8. Czy możemy powiedzieć, że innowacyjne technologie mają kluczowe znaczenie dla dekarbonizacji i decentralizacji energetyki?
 9. Czy spółki energetyczne powinny korzystać z oferty tylko sprawdzonych, komercyjnych dostawców, czy powinny jeszcze bardziej zwrócić się w kierunku świata naukowego, aby pozyskiwać nowe, innowacyjne, w 100% polskie technologie?

 

Przerwa networkingowa

W trakcie przerwy networkingowej Uczestnicy 6. Konferencji „Inteligentna Energetyka” mieli możliwość porozmawiania ze sobą i nawiązania relacji biznesowych, a także odwiedzenia stoisk wystawców NOKIA i AVSystem. Dla spragnionych energii, TAURON Polska Energia postawił punkty do ładowania telefonów komórkowych.

 

Prezentacja 4

Sesję drugą „Technologie i projekty na rzecz Energetyki 3D” otworzyło wystąpienie Mariusza Krupy, Dyrektora Centrum Kompetencji Badania i Rozwój w PSE Innowacje, który na studium przypadku opowiedział o wykorzystaniu technologii VR360 w digitalizacji obiektów i procesów w energetyce.

 

Prezentacja 5

Paweł Westfalewicz, Dyrektor w Departamencie Architektury w PGE Systemy, przedstawił natomiast „Nowe” technologie IT w Energetyce z perspektywy zarządczej oraz ciekawe przypadki zastosowań. Podczas prezentacji Słuchacze dowiedzieli się:

 • Kim jest Cyfrowy Klient i jakie ma zadanie?
  Paweł Westfalewicz: Klient cyfrowy to każdy klient, który kontaktuje się z firmą za pośrednictwem kanałów cyfrowych. Każdy kontakt, który nie jest nawiązywany osobiście lub za pośrednictwem telefonu czy listu wysyłanego tradycyjne, jest kontaktem cyfrowym, a więc jest to przeglądanie stron internetowych firm, korzystanie z aplikacji klienckich (firm, sklepów), zawieranie transakcji przez Internet, wszelka komunikacja na forach i w mediach społecznościowych. Uważa się, że ok 70% klientów korzysta z kanałów cyfrowych. Każda nowoczesna firma powinna przyjąć założenie, że wszyscy jej klienci są Klientami cyfrowymi (w różnym stopniu), ale jednocześnie musi być przygotowana na bezpośredni kontakt z klientem.
 • Jak Cyfrowa Organizacja i Pracownik wspomogą PGE w świadczeniu usług na jeszcze wyższym poziomie?
  Paweł Westfalewicz: Inicjatywy z tego obszaru powodują wzrost efektywności wewnętrznych procesów w wielu wymiarach. Mówimy tu o oszczędnościach czasowych związanych z digitalizacją i automatyzacją procesów organizacyjnych, wprowadzaniu nowej, lepszej jakości usług poprzez digitalizację głównych procesów spółki np. w zakresie dystrybucji, sprzedaży, czy też kontaktu z klientem.
 • Które z narzędzi „nowego” IT wykorzystuje w swojej działalności Grupa PGE?
  Paweł Westfalewicz: PGE Systemy w niektórych obszarach stosują już praktyki Agile i DevOps, które powodują, że sprawniej dostarczamy wartość dla biznesu w postaci nowych rozwiązań, czy też szybciej wdrożonych modyfikacji. Obecnie bardzo mocno również badamy, testujemy i wdrażamy technologie chmurowe, w których widzimy potencjał innowacyjności oraz dopasowania kosztowego do potrzeb biznesowych. IoT niejako wchodzi regulacyjnie, gdyż do tego zakresu przyjmuje się również liczniki zdalnego odczytu, czy też wszystkie inne czujniki i opomiarowanie powodujące optymalizację kosztów operacyjnych, jednocześnie dając nowe możliwości związane z większą i szybszą dostępnością danych.

 

Prezentacja 6

Podczas swojego wystąpienia Paweł Niedzielski, Dyrektor ds. Sprzedaży, Sektor Energetyczny, NOKIA, mówił o rozwiązaniach IT dla energetyki wiatrowej, które jak zauważył bardzo dobrze odzwierciedlają hasło konferencji (3D). DIGITALIZACJA jest oczywistą konsekwencją stosowania rozwiązań IT, do których należą IoT czy prywatne sieci LTE i 5G. DECENTRALIZACJA, która z natury towarzyszy budowie elektrowni wiatrowych i szerzej – OZE, jest także wpisana w ideę sieci jakie buduje Nokia. Decentralizacja uzyskiwana dzięki sieciom IT nie jest przy tym tylko hasłem, ale rzeczywistą korzyścią biznesową kiedy biznes można prowadzić wszędzie tam, gdzie są takie potrzeby.

DEKARBONIZACJA w przypadku rozwiązań proponowanych przez Nokię ma dwa wymiary. Po pierwsze, wyposażając farmy wiatrowe w możliwości komunikacyjne, Nokia obsługuje najbardziej zdekarbonizowany sektor energetyki. Z kolei w przypadku obsługi innych gałęzi przemysłu, projekty komunikacyjne zawsze wpływają na ich większą efektywność, także energetyczną. Drugi wymiar dekarbonizacji dotyczy własnej produkcji – mówił Paweł Niedzielski.

Nokia, tworząc każdą nową generację urządzeń realizuje w praktyce ideę dekarbonizacji przemysłu. Urządzenia są coraz lżejsze, potrzeba mniej materiałów do ich wytworzenia, wykorzystywane są materiały z recyklingu i nadające się do recyklingu. Systemy zużywają coraz mniej energii i ślad węglowy związany z ich produkcją i eksploatacją jest konsekwentnie coraz mniejszy. Jak podsumował to Prelegent, Noka buduje rozwiązania digitalizujące zdecentralizowaną i dekarbonizującą się gospodarkę.

 

Prezentacja 7

O ciekawym rozwiązaniu, jakim jest blockchain mówił Leszek Chwalik, Wiceprezes Zarządu ds. CUW IT, TAURON Obsługa Klienta. Prelegent zaprezentował, w jaki sposób w Grupie TAURON wykorzystano tę technologię jako element digitalizacji usług z Obszaru Klient.

 

Prezentacja 8

Polska jest u progu wielkiej modernizacji cyfrowej, m.in. dzięki środkom z KPO. Aby transformacja ta stała się sukcesem, niezbędne są inwestycje m.in. w obszarze infrastruktury telekomunikacyjnej – wskazała w pierwszych minutach swojej prezentacji kolejna mówczyni – Catherine Gull, dyrektorka ds. rozwoju nowego biznesu w Cellnex Telecom. Bezprzewodowa sieć telekomunikacyjna jest jedyną drogą zapewnienia możliwość sterowania i monitorowania rozproszonych zasobów zdecentralizowanej sieci energetycznej. Co więcej, jest to zarazem jedyny sposób na przeprowadzenie dekarbonizacji w energetyce, czyli przeprowadzenia transformacji 3D: digitalizacji, dekarbonizacji oraz decentralizacji.

Cellnex, jako wiodący operator bezprzewodowej infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce i Europie, obecny na 12 rynkach, może zapewnić infrastrukturę wielu operatorom na zasadzie współdzielenia dla różnorodnych zadań, również w tych krytycznych dla sektora energetyki. Przedsiębiorstwo oferuje budowę i zarządzanie sieciami prywatnymi dla biznesu i administracji publicznej, w tym sieciami krytycznymi (np. dla służb mundurowych, ratowniczych i operatorów w sektorze energii). Zapewnia również różnorodne narzędzia finansowe, umożliwiając realizowanie dużych inwestycji ze środków, które będą dostępne dopiero w przyszłości.

Jak powiedziała Prelegentka, Cellnex posiada doświadczenie w sektorze energetyki, m.in.w Hiszpanii, gdzie firma Enel wykorzystuje system TeleControl do kontroli linii wysokiego i średniego napięcia oraz wydzieloną sieć głosową i wideo do komunikacji w terenie i teleusług danych, takich jak pomiary, dostęp i zarządzanie. Przykładem innego projektu jest m.in. sieć o znaczeniu krytycznym dla tunelu la MAT: 8,6 km dla linii elektrycznej wysokiego napięcia łączącej Hiszpanię i Francję. Po przejęciu fińskiej firmy Edzcom (Ukkoverkot) w 2020 roku Cellnex stał się liderem dedykowanych sieci prywatnych w Europie. Ukkoverkot był pierwszym operatorem na świecie, który zbudował i zarządzał krajową siecią LTE450 w Finlandii. Do realizacji projektów sieci prywatnych w Polsce Cellnex dysponuje więc zarówno potencjałem zespołów z Polski jak i kolegów z doświadczeniem z Finlandii.

 

Prezentacja 9

Podczas 6. Konferencji „Inteligentna Energetyka” wystąpił również Prelegent z jedynej firmy w Polsce, która opracowała autorskie urządzenie pozwalające na odczyt danych historycznych z liczników energii elektrycznej – Norbert Szczesny, Programista w PROGNOSIS.

Dane pozyskane z licznika za pomocą Prognosis-Box pozwalają na dobór optymalnych parametrów dystrybucyjnych oraz weryfikację poprawności rozliczeń z Operatorami Systemów Dystrybucji – wyjaśniał Słuchaczom Norbert Szczesny. – Nasza spółka zapewnia stały monitoring wszystkich parametrów dystrybucyjnych, co umożliwia szybką reakcję, w przypadku wystąpienia odchyleń od standardowego profilu klienta.

Na tegorocznej edycji wydarzenia PROGNOSIS przedstawiło zgromadzonym nowe urządzenie bateryjne, które odczytuje liczniki energii elektrycznej. Z połączeniem autorskiego systemu specjaliści są w stanie wygenerować swoim klientom oszczędności na poziomie 10–20% wartości rachunku za dystrybucje energii już od pierwszego miesiąca współpracy.

 

Prezentacja 10

Kolejnym Prelegentem był Tomasz Mazan, Product Manager, AVSystem, który wygłosił prezentację: „Internet Rzeczy w infrastrukturze Smart Grids”. AVSystem to w 100% polski lider i niezawodny dostawca rozwiązań na globalnym rynku w obszarze zdalnego zarządzania cyklem życia urządzeń Internetu Rzeczy – sieciowymi, pomiarowymi (inteligentne liczniki) i związanymi ze świadczeniem usług czasu rzeczywistego.

Zgodnie ze strategią firmy, odpowiadającą na zmiany w otoczeniu biznesowym, rynek utilities, przechodzący transformację w kierunku nazwanym „3D”, jest tym, dla którego spółka oferuje szerokie spektrum rozwiązań. Propozycja dla Operatorów Systemu Dystrybucji energii elektrycznej to system zarządzania cyklem życia infrastruktury sieciowej obejmujący diagnostykę urządzeń i świadczonych na nich usług wraz z mechanizmami przewidywania i zapobiegania awarii przez automatyczne aplikowanie zmian konfiguracji. Rozwiązanie zbudowane w oparciu o produkty AVSystem, a zintegrowane z infrastrukturą OSD, pozwala na podniesienie jakości utrzymania i efektywniejszy rozwój oraz ograniczenie interwencji w terenie.

Dostarczamy nie tylko solidny device management, lecz wzbogacamy go warstwą application enablement, w której integrujemy i przetwarzamy dane z różnych źródeł, wykonujemy procesy biznesowe, wizualizujemy na mapie, prezentujemy KPI – mówił Tomasz Mazan. – Ponadto producentom urządzeń oferujemy bibliotekę LwM2M wraz z dostępem do serwera testowego na potrzeby rozwoju i ewaluacji rozwiązań IoT oraz weryfikacji implementacji protokołu w urządzeniu. Działamy w OMA oraz, na polskim rynku, pomagaliśmy w przygotowaniu rekomendacji PTPiREE dla zdalnego zarządzania urządzeniami.

 

Prezentacja 11

Podczas swojej prezentacji w ramach 6. Konferencji „Inteligentna Energetyka”, Sławomir Kanoza, Dyrektor Biura HOPPECKE Bateria Polska, mówił o skalowalnych magazynach energii. Prelegent przedstawił obecny zakres produktów oferowanych przez INTILION, spółkę córkę HOPPECKE ze 100% kapitałem firmy, która przejęła wszystkie kompetencje wytwarzania magazynów energii opartych o technologie litowo-jonowe. Opowiedział na przykładach na czym polega skalowalność magazynów i dlaczego to rozwiązanie jest bardziej korzystne dla użytkowników.

 

Prezentacja 12

Ostatnią prezentację poprowadzili przedstawiciele KEZO Centrum Badawczego PAN. Podczas swojej prezentacji dr inż. Krzysztof Rafał, omówił zagadnienia związane z doborem magazynów energii do aplikacji. Prelegent przedstawił koncepcję hybrydowego magazynu energii łączącego w sobie co najmniej dwie technologie, wyniki projektu „System Zarządzania Hybrydowym Magazynem Energii” realizowanego w Centrum Badawczym KEZO, demonstrator magazynu energii oraz systemu sterowania, a także zaawansowane algorytmy sterowania dedykowane do takich instalacji. Mówca opisał przypadki zastosowań magazynów energii na farmach PV oraz u prosumentów.

Drugą Prelegentką była dr inż. Weronika Radziszewska, która wygłosiła prezentację „Energetyka 3D w skali gminnej”. Jako przykład realizacji projektu Specjalista wskazała Gminę Przywidz.

 

Panel dyskusyjny 2

6. Konferencję „Inteligentna Energetyka” zamknął panel dyskusyjny „Czy polska energetyka ma szansę na pełną dekarbonizację do 2050 roku dzięki digitalizacji i decentralizacji, który poprowadziła ponownie Izabela Żylińska. W rozmowie udział wzięli: Mariusz Jurczyk, Dyrektor ds. Zarządzania Ciągłością Działania i IT, TAURON Polska Energia, Aleksandra Trojanowska, Kierownik, Dział Projektów Strategicznych, Obszar Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich, PKN ORLEN, Paweł Niedzielski, Dyrektor ds. Sprzedaży, Sektor Energetyczny, NOKIA, Rafał Kupis, Presales Engineer – IoT Products and Services, AVSystem, Piotr Mieczkowski, Dyrektor Zarządzający, Digital Poland. Uczestnicy odpowiedzieli m.in. na następujące pytania:

 • Jakie najważniejsze wnioski może wyciągnąć polska energetyka z raportu „Nie ma dekarbonizacji bez digitalizacji”? Czy są one wcielane w życie przez branżę?
 • Jakie narzędzia potrzebne są krajowej energetyce, aby przekształcić ją w kierunku 3D?
 • Czy widoczny jest popyt na innowacyjne rozwiązania technologiczne ze strony polskiej energetyki, czy raczej spółki wolą zamawiać dotychczas sprawdzone rozwiązania?
 • Jak w XXI wieku jest realizowany taki proces w energetyce?
 • Czy powinniśmy traktować modernizację jako oddzielny element energetyki 3D, czy stanowi ona jej nieodłączną część?
 • Jaką rolę odgrywają firmy technologiczne w dążeniu polskiej energetyki do zrównoważonego rozwoju? Czy jest to tylko dostawa rozwiązań, czy także wsparcie merytoryczne?

 

Podziękowania

Agencja Reklamowo-Wydawnicza ARTSMART, organizator 6. Konferencji „Inteligentna Energetyka” serdecznie dziękuje wszystkim Patronom i Partnerom za wsparcie przy przygotowywaniu wydarzenia. W szczególności:

 • Partonowi Honorowemu – Ministerstwu Rozwoju i Technologii.
 • Partnerowi Energetycznemu – TAURON Polska Energia.
 • Partnerom Technologicznym – firmom: AVSystem, NOKIA i PGE Polska Grupa Energetyczna.
 • Partnerom Prelekcji – firmom: Cellnex, HOPPECKE Baterie Polska, Prognosis, Viverno, a także KEZO Centrum Badawcze PAN i SERENE.
 • Wystawcom – firmom AVSystem i NOKIA.
 • Patronom Merytorycznym – firmom: ORLEN i PSE Innowacje.
 • Partnerom Prawnym: Fundacji AI LAW TECH i Kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy.
 • Patronom Instytucjonalnym – Agencji Rynku Energii, Blockchain Alliance, Fundacji Digital Poland, Dolnośląskiemu Instytutowi Studiów Energetycznych, Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Krajowej Izbie Klastrów Energii i Odnawialnych Źródeł Energii, Stowarzyszeniu na Rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmiewskiego.

Dziękujemy również Patronom Medialnym, którzy pomogli nam w poinformowaniu o konferencji. Głównemu Patronowi Medialnemu – portalowi branżowemu smart-grids.pl, a także takim Patronom Medialnym, jak: Urządzenia dla Energetyki, wysokienapiecie.pl, magazynbiomasa.pl, Teraz Środowisko, zielonagospodarka.pl, gramwzielone.pl, cire.pl, eciepło.pl, emagazyny.pl, Energetyka, Elektroinstalator, Energetyka Wodna, energetyka-rozproszona.pl.

Serdecznie dziękujemy Uczestnikom wydarzenia za tak liczne przybycie i pozytywne opinie.

 

W 6. Konferencji „Inteligentne Energetyka” – Energetyka 3D: Digitalizacja | Decentralizacja | Dekarbonizacja, wzięło udział 95 uczestników.

ZAUFALI NAM

Back To Top