skip to Main Content

5. Konferencja „Inteligentna Energetyka” – Standardy łączności bezprzewodowej dla energetyki

21 marca 2019 r., EuroCentrum Konferencyjne, Warszawa

OPINIE

Michał Balbuse – Prelegent
Business Development Manager, Emitel S.A.

Dziękuję za współpracę i organizację V Konferencji „Inteligentna Energetyka”. Uważam, że wydarzenie było przygotowane wzorowo, a odpowiedni dobór uczestników, prowadzących i tematów stworzył atmosferę do konstruktywnych dyskusji. Nieoceniona jest możliwość spotkania się z profesjonalistami, możliwość uaktualnienia statusów poszczególnych projektów oraz możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Profesjonalizm, spokój i przygotowanie prowadzących pozwoliło na to, że konferencja przebiegła spokojnie, bez zbędnego pośpiechu – był czas na wysłuchanie prezentacji, ale również na rozmowy we foyer. Powyższe pozwala mi z niecierpliwością oczekiwać na VI konferencję.

Przemysław Gęsiak – Słuchacz
Kierownik Sprzedaży, Departament Klientów Kluczowych, Polkomtel sp. z o.o.

Dziękuję za bardzo merytoryczną konferencję. Już czekam na kolejną odsłonę. Poprzeczka jest wysoko postawiona.

Arkadiusz Danik – Słuchacz
Ekspert, Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji

21 marca 2019 r. w Warszawie odbyła się Konferencja pod nazwą „Inteligentna Energetyka”. Tematem wiodącym była prezentacja aktualnie stosowanych standardów łączności bezprzewodowej w energetyce zawodowej, oraz rozwiązań możliwych do wdrożenia w przyszłości. Należy podkreślić bardzo dobry dobór prowadzących, oraz tematów przez nich prezentowanych. Wypowiadali się przedstawiciele zakładów dystrybucyjnych i przesyłowych, ośrodków naukowych oraz firm dostarczających rozwiązania i urządzenia telekomunikacyjne. Poruszane tematy przedstawiane były w sposób merytoryczny, z różnych, często odległych, punktów widzenia. Wzbudzały duże zainteresowanie, co wyraźnie było widać po, chwilami gorącej, atmosferze dyskusji, która wywiązała się pod koniec konferencji. Jako uczestnik miałem okazję usłyszeć dużo rzetelnych opinii przemawiających za wyborem omawianych technologii. Pytanie, która z nich jest najlepsza i która powinna zdominować rynek energetyki póki co pozostaje otwarte. Z niecierpliwością czekam na ciąg dalszy i następne konferencje.

Reasumując, jestem pod wrażeniem wysokiego poziomu merytorycznego wystąpień i dyskusji, która się wywiązała. Dziękuję za możliwość udziału w konferencji.

Marek Pinkas – Prelegent
Dyrektor Operacyjny, Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa Sp. z o.o.

Bardzo potrzebna konferencja dotycząca niezwykle dynamicznie rozwijającego się obszaru technologii.  Świetna organizacja, doskonały zestaw prezenterów. Impreza powinna wejść na stałe do obowiązkowego kalendarza nie tylko dla energetyki, lecz także dla sektorów pokrewnych, jak gazownictwo i ciepłownictwo oraz  branży komunalnej.

Paweł Niedzielski – Prelegent
Dyrektor ds. Sprzedaży, Nokia Solutions and Networks

Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w konferencji – to było wydarzenie potrzebne energetyce. Była okazja do porozmawiana o przyszłości w reprezentatywnym gronie. Ciekawe wystąpienia i dyskusje, kompetentni eksperci, szeroka reprezentacja branży wśród publiczności – tak można podsumować konferencję. Myślę, że prezentacje, dyskusje i rozmowy przełożą się wkrótce na działania. Znając energetykę od wielu lat, jestem pewien, że to branża o wielkich możliwościach, patrząca w przyszłość i dobrze wykorzystująca potencjał rozwiązań IT które my, dostawcy, proponujemy i wspólnie budujemy.

Joanna Konopko – Słuchacz
Członek Zarządu, Prognosis Sp. z o.o.

Konferencja była bardzo dobrze zorganizowana. Zwłaszcza, jeśli chodzi o dobór prelegentów, przekrój tematyczny prezentowanych projektów był bardzo zróżnicowany, co wyznaczało wysoki poziom merytoryczny całej dyskusji. Zaproszenie zarówno osób z Politechniki Wrocławskiej, jak i przedstawicieli firm poza stricte światem naukowym, jednak blisko związanym z działalnością na rzecz rozwoju innowacyjnych rozwiązań było świetnie przemyślane przez organizatorów konferencji. Tematyka dotyczyła najnowszych rozwiązań i trendów w zakresie sieci LPWAN, w tym technik komunikacji NB-IoT, LTE-M, LoRa, czy SigFox, na których głębszym poznaniu bardzo mi zależało. W kontekście realizacji prac badawczych ukierunkowanych na rozwój i wykorzystanie technik komunikacji sieci LPWAN w energetyce i systemach zdalnego odczytu liczników energii dla mnie osobiście udział w konferencji pozwolił na cenną wymianę doświadczeń, spostrzeżeń z innymi ludźmi, robiącymi projekty o zbliżonej tematyce. Wartościowa wymiana wiedzy, połączona z genialną atmosferą spotkania z pewnością przełoży się na późniejsze relacje biznesowe. Dziękuję za możliwość wzięcia udziału w tym wydarzeniu i mam nadzieję, na obecność na kolejnej edycji konferencji.

Krzysztof Kulski – Prelegent
Central&East Europe Sales Director, Grid Automation, GE Power Sp. z o.o.

Dziękuję za umożliwienie udziału w Konferencji, która była dla nas źródłem wielu interesujących informacji. Jesteśmy też pod dużym wrażeniem profesjonalnego podejścia organizacyjnego.

Jerzy Żanowski – Wystawca
Manager Kluczowych Klientów, IP Connect Sp. z o.o.

Dziękujemy za zorganizowanie tej imprezy. Konferencja to bardzo dobre wydarzenie, na wysokim poziomie merytorycznym, skupiające ekspertów z branży. Poruszone zostały bardzo ważne tematy dla polskiej energetyki i sektora bezpieczeństwa. Spotkania kuluarowe to doskonała możliwość wymiany opinii z osobami na co dzień kształtującymi polską energetykę.

Dariusz Lenkiewicz – Słuchacz
Główny Specjalista ds. Legislacji i Innowacyjności, Departament Regulacji i Współpracy Instytucjonalnej, PGNiG TERMIKA SA

Organizacja OK.  W obszar energetyki wszedłem z dniem 1 stycznia br. stąd jeszcze cały czas się uczę, zatem dla mnie wszyscy prelegenci byli interesujący, nie mniej wolałbym dowiedzieć się jakiś obiektywnych rzeczy – np. testy porównawcze – była taka prezentacja,  niż przegląd oferty danego podmiotu/prelegenta.

Ostatnia prezentacja Pana Piotrowskiego była dla mnie chyba najciekawsza, bo była przeglądem doświadczeń prelegenta – a to jest bezcenne.

Jacek Koźbiał – Słuchacz
Dyrektor ds. systemów pomiarowych energii, MIKRONIKA Sp. z o.o.

Miałem przyjemność brać udział w bardzo ciekawej, z bardzo aktualnymi tematami V Konferencji z cyklu „Inteligentna Energetyka” pod tytułem „Standardy łączności bezprzewodowej dla energetyki”. Na wyróżnienie zasługuje bardzo dobry i szeroki dobór tematów prelekcji, które były referowane przez specjalistów z danej dziedziny. W krótkim czasie i w skondensowanej formie można było zapoznać się z bieżącymi zagadnieniami łączności bezprzewodowej dedykowanej dla energetyki. Organizacja konferencji, dobór prelegentów oraz tematyka zasługują na najwyższą ocenę.

Łukasz Żółkiewicz – Prelegent
Menedżer projektów B+R, Apator SA

Konferencja „Inteligentna Energetyka” to wydarzenie, podczas którego spotykają się bardzo ważne podmioty odpowiedzialne za wdrożenia najnowszych technologii w obszarze energetyki.
Tego typu wydarzenia ułatwiają konfrontację stanowisk różnych uczestników rynku – zarówno dostawców rozwiązań jak i użytkowników. Wymiana doświadczeń przyczynia się do wypracowania najlepszych standardów oraz umożliwia skorygowanie założeń projektowych dotyczących nowo wdrażanych na rynek technologii. Dzięki temu dostawcy poznają oczekiwania swoich klientów, natomiast klienci pozyskują wiedzę jakie kryteria brać pod uwagę definiując wymagania techniczne.

Piotr Stankowski – Prelegent
Konsultant ds. Rozwiązań Biznesowych IoT, Comarch Technologies

Moim zdaniem, konferencja była bardzo dobrze zorganizowana. Bardzo szeroki dobór prelegentów pozwolił na zobrazowanie ogółu problemów i możliwości związanych z ogólnie pojętym Smart Meteringiem. Podczas dyskusji zostało proszone wiele ciekawych tematów związanych z celem konferencji i była ona bardzo dobrze moderowana.

Arkadiusz Staszak – Uczestnik
Starszy Specjalista, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy

Dziękuję za możliwość wzięcia udziału w profesjonalnie zorganizowanej konferencji.
Każda prelekcja była źródłem cennych informacji. Szczególnie interesująca była prezentacja Pana Marka Pinkasa na temat pomiaru zużycia gazu.

Tomasz Piktel – Prelegent
Dyrektor ds. Klientów Kluczowych, Motorola Solutions Polska

Po raz pierwszy uczestniczyłem w Konferencji „Inteligentna Energetyka”. Miałem możliwość przedstawienia słuchaczom danych na temat, jak kształtuje się aktualna sytuacja i jakie są trendy w systemach łączności przeznaczonych dla bezpiecznej obsługi infrastruktury krytycznej.

Konferencja została zorganizowana profesjonalnie, w dobrej i przyjaznej atmosferze dyskusji pomiędzy biznesem a Klientami. Ważne jest to, iż taka forma spotkań z Klientami umożliwia jeszcze lepsze poznanie ich potrzeb, a także możliwość przedstawienia obustronnych opinii i faktów.

Dziękuję bardzo za udział.

Piotr Gawiński – Słuchacz
Dyrektor ds. Rozwoju, Pełnomocnik Zarządu, TEKNISKA POLSKA Przemysłowe Systemy Transmisji Danych Sp. z o.o.

Bardzo interesująca konferencja zakończona merytoryczną debatą. Cieszy profesjonalne podejście organizacyjne. Z pewnością będę uczestniczył w kolejnej edycji.

ZAUFALI NAM

Back To Top