skip to Main Content

5. Konferencja „Inteligentna Energetyka” – Standardy łączności bezprzewodowej dla energetyki

21 marca 2019 r., EuroCentrum Konferencyjne, Warszawa

RELACJA

21 marca 2019 r. w Warszawie, w pierwszy dzień wiosny, odbyła się 5. Konferencja „Inteligentna Energetyka”. Kolejna edycja wydarzenia omawiała zagadnienia, jakimi są technologie komunikacji bezprzewodowej dla branży utility (energia elektryczna, gaz, ciepło, woda) na przykładzie badań, doświadczeń, aktualnych wdrożeń i rozwiązań dostępnych na rynku. W spotkaniu uczestniczyło prawie 120 ekspertów. Wydarzenie zebrało bardzo dobre opinie zarówno wśród słuchaczy, jak i partnerów.

5. Konferencję „Inteligentna Energetyka” – Standardy łączności bezprzewodowej dla energetyki, otworzyła Izabela Żylińska, pomysłodawczyni i organizatorka cyklu spotkań dla ekspertów z branży energetycznej, a także wydawca i redaktor naczelna magazynu specjalistycznego „Smart Grids Polska” i portalu smart-grids.pl.

Po uroczystym przywitaniu i przedstawieniu partnerów wydarzenia, wystąpieniem Andrzeja Grobelnego z Politechniki Wrocławskiej i Mariusza Paszkiewicza, Prezesa Zarządu Inwebit sp. z o.o. pt.: „IoT a zdalny odczyt danych – praktyczne zastosowania”, rozpoczęła się sesja pierwsza: „Technologie komunikacji bezprzewodowej – przegląd, wyniki badań”. Andrzej Grobelny w swojej części wystąpienia opowiedział o komunikacji bezprzewodowej i porównał technologie LoRa, SigFox, Ingenu, GSM/GPRS, LTE Cat-M1 i NB-IoT pod kątem następujących parametrów: infrastruktura, częstotliwość pracy, szerokość pasma, szybkość transmisji Down/Up link, dopuszczalne tłumienie kanałowe, roaming, FOTA (ang. Firmware Over The Air), ruch stacji końcowych, bezpieczeństwo, opóźnienie transmisji. Przedstawił wady i zalety rozwiązania NB-IoT, a także kwestie związane z oprogramowaniem i hardwarem NB-IoT. W drugiej części prelekcji Mariusz Paszkiewicz opowiedział o praktycznych zastosowaniach wymienionych technologii w obecnie prowadzonych projektach w energetyce (klastry energii, inteligentne gniazdko, wirtualna elektrowna), a także Smart City (inteligentna lampa) czy rolnictwie.

W kolejnym wystąpieniu przedstawiciele innogy Stoen Operator sp. z o.o. – Dominik Pieńkowski, Kierownik Laboratorium Internetu Rzeczy – innLOT, i Marcin Wilkowski, Koordynator zespołu Analityków Systemowych – wygłosili prelekcję: „innogy Laboratory of Things, czyli IoT w sektorze energetycznym i nie tylko”. Z wystąpienia dowiedzieliśmy się, że InnLoT, czyli Laboratorium Internetu Rzeczy przy innogy Stoen Operator, powstało w 2018 r. Laboratorium na główny cel obrało testy jednych z najnowszych technologii branych pod uwagę przy planowaniu infrastruktury opartej o koncept IoT. W Laboratorium zweryfikowane zostały wiodące technologie takie, jak LTE Cat-M1, NB-IoT czy LoRaWAN. Testom poddano też technologie mniej popularne w rozwiązaniach IoT, w tym Wireless MBus 868MHz oraz 169MHz, ale też Bluetooth Low Energy, przemysłowe WiFi czy Wirepass. Część wyników była zgodna z oczekiwaniami, ale nie zabrało niespodzianek. Prezentowane podczas 5. Konferencji „Inteligentna Energetyka” wyniki, pomysły i projekty to tylko element pracy w innLoT. Prelegenci zaprosili wszystkich chętnych do współpracy: Dominik Pieńkowski, tel.: 883366150, e-mail: [email protected]; Marcin Wilkowski, tel.: 606547857, e-mail: [email protected].

Najlepsze recenzje uczestników 5. Konferencji „Inteligentna Energetyka” uzyskała prezentacja Marka Pinkasa, Dyrektora Operacyjnego z Górnośląskiego Zakładu Obsługi Gazownictwa sp. z o.o. pt.: „Inteligentny pomiar – szansą czy zagrożeniem dla gazownictwa w Polsce?”. Prelegent rozpoczął swoje wystąpienie od podania kluczowych liczb związanych z rynkiem inteligentnego opomiarowania, wg których szacuje się, że w Europie do roku 2020 będzie już ponad 72% inteligentnych liczników prądu i 40% inteligentnych gazomierzy, w tym 100% we Włoszech. W Polsce ponad 40% wodomierzy i 50% liczników ciepła jest odczytywanych zdalnie, a inwestują nawet niewielkie spółdzielnie. Okres zwrotu to 2–3 lat. Tymczasem w Polsce ponad 96% gazomierzy jest ciągle odczytywanych ręcznie. Jakie są więc przyczyny takiego stanu rzeczy? To m.in. bariery rynkowe, w tym nietypowe wymiary i testy, protokół SMART-GAS i wykluczenie gazomierzy statycznych. SMART-GAS stworzony przez IGG w 2014 r. działa na SMS. W 2016 r. firma Fiorentini pokazała jego słabości w stosunku do DLMS-COSEM. Przykładowo niespełnione są czynniki powodzenia wdrożeń, jakość, wymienność i interoperacyjność. Brak konkurencji powoduje dodatkowo zawyżanie cen, przy czym gazomierze miechowe nie dają potencjału spadku kosztów produkcji. Istotny jest też fakt, że żaden zagraniczny producent nie wprowadził do dziś protokołu SMART-GAS do swojego gazomierza. We Włoszech przebojem zdobywają rynek gazomierze termiczne, które podają pomiar w warunkach referencyjnych. Polskie przepisy wymagają rozliczenia w Nm3, lecz ten wymóg jest omijany w taryfach. Błędy pomiaru z tego tytułu znacznie wykraczają poza zakres dopuszczalny metrologicznie, co może stać się przyczyną pozwów zbiorowych i wielomilionowych strat dystrybutorów. W zakończeniu prezentacji Marek Pinkas wskazał, że wszystkie omówione problemy można rozwiązać przez skorzystanie z doświadczeń innych krajów i otwarcie rynku na nowoczesne rozwiązania, a kontynuacja dotychczasowego podejścia niesie za sobą wysokie ryzyko niepowodzenia wdrożenia lub jego zatrzymania ze względu na brak opłacalności.

Z dużym napięciem część uczestników czekała na wystąpienie Mirosława Derengowskiego, Koordynatora Biura Operatora Sieci Radiowej, PTPiREE pt.: „System dyspozytorskiej łączności radiowej sektora elektroenergetyki”. W prezentacji przedstawiono uwarunkowania, jakie miały wpływ na wybór systemu TETRA dla łączności dyspozytorskiej, sterowania automatyką i łączności krytycznej sektora elektroenergetyki. Zwrócono uwagę na fakt, że w procesie wyboru uwzględniono przewidywane w przyszłości powiązania z Ogólnopolskim Cyfrowym Systemem Łączności Radiowej i systemami MSWiA, też realizowanymi w systemie TETRA. Opracowano w tym celu listę usług i funkcjonalności przyszłego systemu, ustalono kryteria jednolitości i wspólny plan numeracyjny. Zaprezentowano bieżący stan realizacji i zaawansowanie budowy sieci w OSD. Ponieważ z inicjatywy Ministerstwa Energii oraz przy poparciu specjalistów sektora uzyskano w 2018 r. rezerwację częstotliwości na potrzeby systemu szerokopasmowego LTE w paśmie 450 MHz, powstała nowa sytuacja, która wymusiła konieczność wykonania w 2018 r. dodatkowej analizy. Opracowanie jej powierzono Instytutowi Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, jako niezależnej, państwowej instytucji podległej Ministerstwu Cyfryzacji. W prezentacji pokazano główne tezy i wnioski zawarte w tej ekspertyzie. Najbardziej fundamentalne to:

 • Energetyka powinna posiadać własny, niezależny system telekomunikacyjny.
 • Rekomenduje się budowę podstawowej sieci radiowej łączności dyspozytorskiej TETRA oraz budowę szerokopasmowej sieci radiokomunikacji ruchomej LTE jako uzupełnienie sieci TETRA w obszarach wymagających szybkiej transmisji danych.
 • Przedsiębiorstwa z sektora elektroenergetycznego powinny dążyć do budowy komplementarnych, uzupełniających się sieci TETRA oraz LTE, które mogą, a wręcz powinny, funkcjonować równolegle.

Był to pierwszy raz, kiedy to PTPiREE tak szerokiemu gronu, szczegółowo i oficjalnie opowiedziało o raporcie Instytutu Łączności – PIB. Jak do tej pory, z powodu ograniczeń prawnych, nie było możliwe udostępnienie ekspertyzy.

Po sesji pierwszej nastąpiła przerwa, podczas której uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ofertą wystawców – firm DGT sp. z o.o., JM elektronik sp. z o.o., GE Power sp. z o.o., IP Connect sp. z o.o. i Rohill Engineering B.V. W kuluarach odbyło się wiele ciekawych i przyszłościowych rozmów biznesowych.

Sesję „Praktyczne doświadczenia ze stosowania standardów łączności bezprzewodowej w energetyce” otworzyło wystąpienie Michała Balbuse, Kierownika Działu Sprzedaży w Emitel SA (w zastępstwie za: Macieja Staszaka, Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Sprzedaży, Emitel SA) pt.: „Telekomunikacja i nowe technologie w służbie energetycznej”. Prelegent we wstępie przedstawił spółkę i jej klientów. Następnie omówiony został potencjał infrastrukturalny Emitel. Przedsiębiorstwo posiada ogólnopolską, w pełni redundantną sieć szkieletową i dystrybucyjną spełniającą najwyższe standardy niezawodności, dotrzymuje najwyższych standardów SLA, dysponując zdublowanym Centrum Zarządzania Siecią 24/7 i ekipami utrzymaniowymi w całej Polsce. W prelekcji zaprezentowane zostały przykłady wykorzystania telekomunikacyjnej infrastruktury wysokościowej w różnych obszarach biznesu, jak np. łączność radiowa i transmisja danych, łączność kryzysowa i sieć trankingowa, stacjonarny monitoring wizyjny, inteligentne sieci na bazie systemów LPWAN, usługi LPWAN, inteligentne miasta.

Paweł Niedzielski, Dyrektor ds. Sprzedaży Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o., rozpoczął swoją prezentację pt. „Private LTE – przyszłość komunikacji dyspozytorskiej i alarmowej” od stwierdzenia, że pierwszy dzień wiosny (dzień konferencji) kojarzy się z rozpoczynaniem czegoś nowego. Prelegent zapytał zgromadzonych o to kiedy rozpocznie się w polskiej energetyce czas nowych rozwiązań Private LTE do komunikacji dyspozytorskiej? Kiedy zacznie się wiosna dla P-LTE? Przyznał, że warunki są do tego bardzo dobre – na rynku dostępne są niezbędne rozwiązania, a pasmo 450 MHz zostało w Polsce przydzielone na potrzeby energetyki, która nie zbudowała jak dotąd ogólnopolskiego systemu łączności krytycznej. Jest więc szansa, aby polska energetyka zrobiła od razu dwa kroki naprzód, budując spójne, przyszłościowe rozwiązanie oparte na najnowszych możliwościach technicznych. Paweł Niedzielski podkreślił, że nie jest to tylko „pieśń przyszłości”. Technologia jest dobrze rozwinięta i przygotowana. Nokia ma już ponad 70 wdrożeń P-LTE na świecie w kilku branżach, w tym w energetyce, przemyśle wydobywczym i sektorze bezpieczeństwa publicznego – obszarach mających bardzo wysokie wymagania pod względem funkcjonalnym oraz niezawodności i bezpieczeństwa rozwiązań. W dalszej części prezentacji prelegent przedstawił najważniejsze funkcje Private LTE, jak komunikacja Push-to-Talk i Push-to-Video, komunikacja grupowa, funkcje dyspozytorskie, bardzo szybka transmisja danych i wiele innych. Wskazał, że kompaktowość rozwiązań LTE pozwala na tworzenie systemów budowanych ad hoc na pilne i nagłe potrzeby, mobilnych i rozwijanych w dowolnym terenie w krótkim czasie. P-LTE z powodzeniem spełnia te wymagania i rozwija się w kierunku zaspokajana coraz bardziej wyrafinowanych potrzeb. Rozwój P-LTE jest współbieżny z powstawaniem nowych standardów 3GPP, które stanowią uniwersalne wytyczne do budowania współczesnych systemów komunikacji krytycznej. W podsumowaniu prezentacji, Paweł Niedzielski stwierdził: Można powiedzieć, że wszystkie warunki do budowania przyszłości komunikacji dyspozytorskiej dla energetyki są spełnione. Pozostaje pytanie, czy branża je wykorzysta? Czy przyjdzie wiosna dla Private-LTE?

Krzysztof Kulski, Dyrektor ds. Sprzedaży w GE Power Sp. z o.o. w wystąpieniu pt.: „e-terrapowercom: szerokopasmowa komunikacja wykorzystująca istniejącą infrastrukturę energetyczną” zaprezentował rozwiązania komunikacyjne GE dla branży energetycznej. Prezentacja skupiła się wokół komunikacji szerokopasmowej wykorzystującej istniejącą infrastrukturę sieciową i zalet szerokopasmowego PLC. e-terrapowercom wykorzystuje kable elektroenergetyczne jako nośnik komunikacji cyfrowej potrzebnej do zautomatyzowania i kontroli sieci energetycznej. Rozwiązanie dostarcza przezroczystą sieć IP z jakością usługi (QoS) w celu wyznaczania priorytetów krytycznych zastosowań i wykorzystuje wirtualne sieci LAN (VLAN) do rozdzielania strumieni danych z poszczególnych usług. System komunikacyjny można rozwinąć tak, aby obejmował dużą liczbę stacji, począwszy od stacji wysokiego napięcia (WN) i na kilka kilometrów wzdłuż sieci, ponieważ nie są konieczne ciężkie roboty budowlane czy też dodatkowa infrastruktura. Prelegent przedstawił również komponenty systemu e-terrapowercom, architekturę i przykłady zastosowań.

Rozwiązanie komunikacji szerokopasmowej e-terrapowercom (BPL), zaprezentowane przez firmę General Electric, znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie TETRA, czy też LTE, z różnych względów nie mogą być użyte lub inwestycje związane z konieczną infrastrukturą przewyższą planowane korzyści. Największą zaletą stosowania komunikacji szerokopasmowej jest wykorzystanie istniejącej infrastruktury energetycznej, która jest już wybudowana i dostępna. Wdrożenie komunikacji czteropasmowej będzie również znacznie szybsze (brak koniecznych uzgodnień, pozwoleń na budowę itd.). Niebagatelnym argumentem za stosowaniem komunikacji szerokopasmowej jest fakt bardzo wysokiego stopnia bezpieczeństwa sieciowego. Nie chodzi tu tylko o stopień szyfrowania informacji (zastosowana 128 bit klucz szyfrowania), ale o bardzo utrudniony dostęp do nośnika informacji, jakimi są linie energetyczne będące pod napięciem. Próba zakłócenia komunikacji, sfałszowania informacji czy też przejęcia kontroli wiążę się ryzykiem porażenia prądem elektrycznym, więc już to skutecznie zniechęca potencjalnych hakerów. Przy zastosowaniu komunikacji szerokopasmowej użytkownik nie ponosi kosztów licencji czy też miesięcznych opłat za korzystanie z pasma częstotliwości. Podsumowując: GE widzi wiele możliwości zastosowania tej techniki w Polsce. Pierwsze projekty zostały już z powodzeniem wdrożone (opis jednego z projektów został przedstawiony w prezentacji). Więcej na: www.gridautomation.pl.

Prezentacja Łukasza Żółkiewicza, Menedżera Projektów B+R w spółce Apator SA, pt.: „Zastosowanie NB-IoT i Cat-M1 w systemach zdalnego zarządzania urządzeniami pomiarowymi” rozpoczęła się wskazaniem problemów napotkanych w dotychczasowych wdrożeniach systemów klasy AMI w Polsce. Projekty pokazały, że nadal należy stawiać na rozwój nowych technologii komunikacyjnych. Miejscem, w jakim zauważono największą potrzebę kreowania nowych rozwiązań są kondygnacje podziemne takie, jak garaże, piwnice. Rozwiązania, które dotychczas umożliwiały udrożnienie komunikacji w takich obszarach (montowanie anten zewnętrznych, przeprowadzanie anten na wyższe kondygnacje, stosowanie spliterów) były dość trudne do wdrożenia i nie zawsze spotykały się z poparciem ze strony właścicieli / zarządców nieruchomości. W związku z powyższym Apator w swoich najnowszych licznikach OTUS przeznaczonych do odczytu zdalnego zastosował najnowocześniejsze moduły umożliwiające pracę w technologiach:

 • NB-IoT – technologia w zakresie pasma LTE umożliwiająca komunikację, odczyty urządzeń w trudnych obszarach takich, jak piwnice, garaże podziemne. Technologia ta charakteryzuje się niskim zapotrzebowaniem na moc kosztem wolniejszej transmisji danych. Technologia NB-IoT doskonale sprawdza się w przypadkach, kiedy nie jest wymagana komunikacja z licznikami w czasie rzeczywistym, a także jest doskonałym uzupełnieniem dla LTE Cat-M1 w miejscach o słabszej propagacji fali radiowej.
 • LTE Cat-M1 – sposób komunikacji, także w zakresie pasma LTE, który jest na obecnym etapie rozwoju traktowany jako następca obecnych technologii w sieciach 3G. Pozwala na szybszy niż w Narrow Band przesył danych przy nieco większym zapotrzebowaniu na energię, zapewniając jednakże dwustronną komunikację

Prelegent podkreślił, że wstępne analizy wskazują na możliwość uzupełniania się wspomnianych rozwiązań – należy pamiętać o tym, że każde z nich ma swoje wady (np. brak transmisji w czasie rzeczywistym w NB-IoT) i zalety (np. możliwość uzyskania danych rozliczeniowych z miejsc o słabym zasięgu sygnału). Apator przetestował działanie wyżej wymienionych technologii w projekcie pilotażowym na Litwie oraz jest w trakcie testowania rozwiązań w Polsce. Wynikami prowadzonych testów Apator chętnie podzieli się z branżą podczas kolejnych konferencji z cyklu „Inteligentna Energetyka”.

Piotr Stankowski, Konsultant ds. Rozwiązań Biznesowych IoT, Comarch Technologies wygłosił prezentację pt.: „Retrofitting mierników z wykorzystaniem technologii NB-IoT – na przykładzie wdrożenia Comarch Technologies”. Comarch Technologies jest częścią grupy Kapitałowej Comarch, w której skupione są kompetencje dotyczące produkcji urządzeń oraz oprogramowania tworzącego systemy IoT. Własne centra R&D oraz hala produkcyjna Comarch IoT Plant, pozwalają na samodzielne tworzenie urządzeń oraz wspieranie naszych klientów na każdym etapie produkcji. System Comarch Smart Metering, który bazuje na sieciach NB-IoT lub LTE Cat-M1, zapewnia łączność licznikom z wyjściem M-Bus lub wyjściem impulsowym. W tym celu wykorzystywane jest urządzenie Comarch M-Bus – NB-IoT Gateway, które jest odporne na zanurzenie w wodzie (IP68) oraz pozwala na 12 lat pracy na baterii. Dzięki zastosowaniu komunikacji NB-IoT, urządzenie zapewnia zasięg nawet w trudno dostępnych miejscach, np. studzienkach głębinowych przykrytych metalowym włazem. Prelegent pokazał, że dane przesłane przez Gateway są agregowane i analizowane w rozwiązaniu chmurowym – Platformie Comarch IoT. Platforma może być wykorzystana jako samodzielny system lub jako warstwa pośrednia integrująca się z innymi, istniejącymi już systemami klienta. System Comarch Smart Metering został wdrożony w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W 2019 r. zostanie zainstalowanych kilka tysięcy sztuk M-Bus – NB-IoT Gateway. Na koniec pierwszego kwartału 2019 r., system wykorzystywał już 500 urządzeń. Rozwiązanie Comarch Smart Metering umożliwia zdalną akwizycję danych bez ingerencji w licznik. Wykorzystanie ustandaryzowanych protokołów pozwala na podłączenie Gateway’a do wielu rodzajów już istniejących oraz nowych liczników.

Końcówka drugiej sesji 5. Konferencji „Inteligentna Energetyka” należała do firm oferujących rozwiązania bazujące na TETRA. Tomasz Piktel, Dyrektor ds. Klientów Kluczowych, Motorola Solutions w prezentacji pt.: „Aktualna sytuacja i trendy w systemach łączności przeznaczonych dla bezpiecznej obsługi infrastruktury krytycznej” podkreślił, że prawie wszystkie systemy łączności dyspozytorskiej w Europie i na świecie oparte są na dedykowanych rozwiązaniach – w Europie znakomita większość to TETRA. Zaprezentował powszechność stosowania TETRA w Polsce przez wojsko, policję, straż graniczną czy Metro Warszawskie. Podkreślił, że standaryzacja TETRA rozpoczęła się w latach 90. i wciąż jest rozwijana przez ETSI – technologia jest nowoczesna i nie jest zastępowana przez LTE czy jakąkolwiek inną technologię. Dostępne analizy mówią o koegzystencji systemów i korzyściach ze wzajemnego ich uzupełniania. Funkcje krytycznej łączności głosowej są atrybutem sieci radiowych (TETRA, P25), a LTE przynosi coraz bardziej potrzebną warstwę usług szerokopasmowej transmisji danych. Na jednym ze slajdów prelegent wskazał, że funkcjonalności LTE porównywalne z TETRA, oparte na standardzie LTE Release 15, realizowanym przez kilku dostawców, będą dostępne najwcześniej po 2022 r. Stwierdził też, że szacuje się, że sieci 5G będą mogły w pełni realizować funkcje łączności krytycznej (głos i dane) ok. 2030 r.

Ostatnie wystąpienie pt.: „TETRA + LTE jako przyszłość komunikacji krytycznej” wygłosili wspólnie Lenard Molhoek, Solutions Specjalist z Rohill Engineering B.V. i Jacek Jarzina, Specjalista ds. Łączności Radiowej z IP Connect sp. z o.o. Firma Rohill od lat wyznacza trendy w rozwoju rozwiązań klasy TETRA dla sektora public safety i eneretyki. W prezentacji Lenard Molhoek przedstawił plany rozwojowe Rohill na najbliższą przyszłość, postęp w rozwoju technologii LTE i połączenia jej z TETRĄ. Jak wskazał, firma, która reprezentuje doskonale łączy powszechne zalety TETRA oraz uniwersalność i skalowalność standardu LTE i już dziś oferuje możliwość pracy w tych dwóch połączonych sieciach.

Po przerwie kawowej uczestnicy 5. Konferencji „Inteligentna Energetyka” mieli okazję wysłuchać panelu dyskusyjnego, w którym wzięli udział: Mirosław Derengowski (PTPiREE), Piotr Mieczkowski (Fundacja Digital Poland), Paweł Niedzielski (Nokia Solutions and Networks), Marek Pinkas (Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa), Andrzej Piotrowski (PGE Systemy), Piotr Stankowski (Comarch), Marcin Wilkowski (innogy Stoen Operator) oraz Łukasz Żółkiewicz (Apator). Dyskusję moderowała Izabela Żylińska (ARTSMART, Smart Grids Polska). Uczestnicy rozmowy zmierzyli się z następującymi pytaniami:

 1. Jak wygląda na dzień dzisiejszy dostęp do omawianych podczas konferencji technologii komunikacji SIM i non-SIM w Polsce? Czy zasięgiem pokryta jest cała Polska, jeśli nie to kiedy to nastąpi (Czy będzie to rok 2019? Co jest potrzebne, aby przyspieszyć ten proces?)
 2. Aktualnie w Polsce ważą się losy technologii komunikacji bezprzewodowej, jakie będą w przyszłości stosowane przez firmy z branż energia elektryczna, ciepłownictwo, wodociągi, gazownictwo. W jakim kierunku idą przedsiębiorstwa utlities? A może różne media mogą korzystać z tych samych standardów łączności?
 3. Na jakie czynniki powinni zwracać uwagę przyszli użytkownicy systemów komunikacji bezprzewodowej, planując projekt, i dlaczego akurat na te? A na jakie firmy technologiczne wdrażające u klientów swoje produkty?
 4. Która z technologii komunikacji bezprzewodowej gwarantuje najlepszy zasięg, szybkość, pojemność przesyłu, niski koszt i oszczędność energii?
 5. Zbierane dane – jak wygląda kwestia ich jakości i bezpieczeństwa przesyłu?
 6. Czy Polska powinna korzystać z wzorców wypracowanych za granicą, czy tworzyć własne rozwiązania?
 7. Jak będą wyglądały przyszłe sieci komunikacyjne? Licencjonowane – bez licencji? Ultra wąskie pasmo, a może spektrum przestrzeni? Otwarte lub zastrzeżone protokoły? Przepustowość kontra bardzo mała moc?

Konferencję „Inteligentna Energetyka” zakończyła prezentacja Andrzeja Piotrowskiego, Wiceprezesa Zarządu PGE Systemy SA pt.: „Koncepcja budowy sieci łączności krytycznej LTE450 na potrzeby sektora energii”. W wystąpieniu wskazano, w jakim celu powinna być budowana sieć łączności dla sektora energii. Omówione zostały kwestie bezpieczeństwo i niezawodność sieci komercyjnych operatorów telekomunikacyjnych. Prelegent przedstawił zalety rozwiązania LTE (4G), aktualne i przyszłe wdrożenia LTE450 na świecie, architekturę ogólnopolskiej sieci LTE450 i uwarunkowania techniczne budowy sieci LTE450. Uruchomiony został również film z pierwszych udanych testów sieci LTE450 w Warszawie. Podczas prezentacji Andrzej Piotrowski wspomniał, że obecnie na rynku nikt nie posiada w ofercie licznika energii elektrycznej na LTE450. W odpowiedzi na to, obecni na sali przedstawiciele spółki Apator, zaprezentowali fizycznie istniejący produkt, jakim jest właśnie licznik wyposażony w moduł LTE450.

Agencja Reklamowo-Wydawnicza ARTSMART, organizator 5. Konferencji „Inteligentna Energetyka” serdecznie dziękuje wszystkim patronom i partnerom za wsparcie przy przygotowywaniu wydarzenia. W szczególności:

 • Partonom Honorowym – Ministerstwu Energii, Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii, Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.
 • Patronom Instytucjonalnym – Agencji Rynku Energii, Fundacji Digital Poland, Instytutowi Łączności – Państwowemu Instytutowi Badawczemu, Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Konsorcjum Smart Power Grids Polska oraz Stowarzyszeniu Inżynierów Telekomunikacji.
 • Partnerom Technologicznym firmom: Apator, Emitel, GE Power, IP Connect i Rohill Engineering.
 • Partnerom Prelekcji – firmom: Comarch Technologies, Motorola Solutions Polska, Nokia Solutions and Networks.
 • Wystawcom – firmom DGT oraz JM elektronik. Swoje stoiska posiadają również firmy: GE Power oraz IP Connect wraz z Rohill Engineering.
 • Partnerom Branżowym innogy Stoen Operator i Górnośląskiemu Zakładowi Obsługi Gazownictwa.
 • Partnerowi Panelu Dyskusyjnego – PGE Systemy.
 • Patronom Medialnym – portalom: cire.pl, elektroinzynieria.pl, kierunekenergetyka.pl, radiotech.pl, tetraforumpolska.pl, wysokienapiecie.pl, blogom: Smart City Expert i Smart City Blog, czasopismu: Energetyka.
 • Głównym Patronom Medialny czasopismu Smart Grids Polska, portalom smart-grids.plInteligentneMiastaiRegiony.pl.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom wydarzenia za tak liczne przybycie i pozytywne opinie.

W 5. Konferencji „Inteligentne Energetyka” – Standardy łączności bezprzewodowej dla energetyki, wzięło udział prawie 120 uczestników.

31 marca 2019 r. w „Puls Biznesu”
w artykule: https://www.pb.pl/energetyka-spiera-sie-o-lacznosc-957421
zacytowana została

5. Konferencja „Inteligentna Energetyka” – Standardy łączności bezprzewodowej dla energetyki.

ZAUFALI NAM

Back To Top