skip to Main Content

Wojciech Lubczyński
Ekspert, PSE S.A.

Wojciech Lubczyński posiada wykształcenie wyższe techniczne oraz ukończone studia MBA. Jest ekspertem w zakresie telekomunikacji i informatyki stosowanej w branży elektroenergetycznej. W swojej karierze był odpowiedzialny za wdrożenie szeregu projektów w zakresie informatyki i telekomunikacji. Od 2001 roku był dyrektorem departamentu informatyki i telekomunikacji PSE S.A. W latach 2003–2006 reprezentował PSE S.A. w Komitecie Sterującym Konsorcjum IntelliGrid, zorganizowanym przez EPRI (USA), który wspólnie z firmami z USA oraz Europy, prowadził projekty dotyczące budowy niezawodnej i wydajnej infrastruktury elektroenergetycznej (obecnie zwane Smart Grid).
W latach 2006–2008 kierował firmami telekomunikacyjnymi EXATEL S.A. i NOM Sp. z o.o. W latach 2009–2012 był zaangażowany we wdrożenie projektu Smart Grid w PSE S.A.
Obecnie jest ekspertem w departamencie odpowiedzialnym za strategię i współpracę międzynarodową PSE S.A.

Stanowisko: Ekspert
Firma: PSE S.A.

znak_PSE_poziom_kolor_9

Back To Top