skip to Main Content

Przemysław Kałek
Partner, Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

Ma bogate doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz polskich i międzynarodowych spółek działających w sektorze energetycznym w Polsce, w szczególności w zakresie prawa energetycznego, zagadnień regulacyjnych (taryfikacji, świadectw pochodzenia energii i kosztów osieroconych) oraz aspektów prawa antymonopolowego w odniesieniu do ich działalności. Był zaangażowany w szereg procesów fuzji i przejęć, projektów finansowań oraz prywatyzacji w polskim sektorze energetycznym. Mec. Kałek reprezentuje przedsiębiorstwa energetyczne przed URE, sądami powszechnymi, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sądami administracyjnymi, a także Sądem Najwyższym w postępowaniach związanych z prawem energetycznym oraz antymonopolowym, jak również w sporach dotyczących eksploatacji i rozbudowy sieci elektroenergetycznych. Jego doświadczenie obejmuje także przygotowywanie i negocjowanie wszystkich typów umów na dostawy energii elektrycznej i gazu oraz umów o bilansowanie (w tym umów opartych na standardzie EFET), jak również umów przyłączeniowych, dystrybucyjnych i przesyłu. Doradza wytwórcom i przedsiębiorstwom obrotu energią w zakresie systemów wspierania energetyki odnawialnej i energii wytwarzanej w kogeneracji, a także obowiązku nabywania świadectw pochodzenia takiej energii. Doradza w związku z wymogami rozdziału właścicielskiego działalności sieciowej od obrotu i wytwarzania energii (unbundling) w wyniku wprowadzenia drugiego i trzeciego pakietu energetycznego. Jest arbitrem Sądu Arbitrażowego ds. Energetyki przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. Został wyróżniany przez międzynarodowy ranking Chambers Europe w zakresie prawa energetycznego i surowców naturalnych.

Stanowisko: Partner w Kancelarii
Firma: Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

LOGO-RS.cdr

Back To Top