skip to Main Content

adw. dr hab. Mariusz Swora
Kancelaria Swora Legal

Dr hab. nauk prawnych, adiunkt na WPIA UAM w Poznaniu (2001–2010) od 1 października 2011 roku do listopada 2014 roku wykładowca na WPiA UJ w Krakowie. Autor i współautor ponad stu czterdziestu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego (publikowanych w językach polskim i angielskim), w tym prawa energetycznego i prawa ochrony konkurencji, prawa bankowego oraz ochrony danych osobowych. Redaktor i autor komentarza do ustawy Prawo energetyczne oraz jeden z autorów komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Doradca rządu rumuńskiego w programie dekoncentracji i decentralizacji administracji publicznej, członek zespołu kodyfikacyjnego ds. rumuńskiego kodeksu postępowania administracyjnego. Honorowy członek międzynarodowego stowarzyszenia regulatorów ERRA w Budapeszcie (przedtem członek zarządu i wiceprzewodniczący), członek rady programowej konsorcjum Smart Power Grids – Polska. Od lipca 2012 roku legal expert doradzający Komisji Europejskiej w konsorcjum VVA Europe, Spark Legal Network, the Groningen Centre of Energy law oraz the Aberdeen Centre for Energy law (autor m.in. krajowego raportu nt. risk assessment analysis KSP elektroenergetycznego). Autor raportu prawno-regulacyjnego realizowanego dla Banku Światowego w ramach projektu „Home Area Network for Smart Grids” (2012). Laureat ERRA Energy Regulatory Research Award (2014). Członek rady naukowej Acta Energetica. Przewodniczący rad programowych międzynarodowego kongresu naukowo-przemysłowego Energi@21 (Poznań 2015) oraz Innopower (2015, 2016). Inicjator i współtwórca Energy Future Week oraz ERRA Regulatory Innovation Day (Poznań, 2016).

Stanowisko: Właściciel
Firma: Kancelaria Swora Legal

logo_1000x1000

Back To Top