skip to Main Content

dr inż. Mariusz Kłos
Adiunkt, Politechnika Warszawska

W 2001 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, kierunek Elektrotechnika, specjalność Elektroenergetyka (specjalizacja Elektroenergetyka Przemysłowa). Po studiach, w marcu 2002 roku został słuchaczem Studium Doktoranckiego. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w lutym 2007 roku również na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Od 2006 roku jest zatrudniony w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. W latach 2004–2009 współpracował z firmą APS Energia, realizując projekty związane z budową, instalacją i serwisowaniem przetwornic energoelektronicznych dużych mocy. Prowadzi działalność naukowo-badawczą w obszarze generacji rozproszonej, w szczególności dotyczącą problemów integracji OZE, zasobników energii i innych alternatywnych technologii wytwórczych z systemem elektroenergetycznym. Otrzymał nagrody zespołowe Rektora PW, I i II stopnia za osiągnięcia naukowe. W roku 2011 odbył pięciomiesięczny staż w Research Laboratory of Electronics at MIT (Boston, Massachusetts, USA). Prowadzi zajęcia wykładowe i laboratoryjne na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej dla I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Jako główny wykonawca brał udział w realizacji kilkudziesięciu prac analitycznych, zleconych przez podmioty gospodarcze funkcjonujące w krajowym sektorze energetycznym, w tym dla: PGE, ABB, PSE, RWE, MON, PKP i innych.

Stanowisko: Adiunkt
Firma: Politechnika Warszawska

logo-politechnika-warszawska

Back To Top