skip to Main Content

Damian Gadzialski
Dyrektor ds. Innowacji, EMU Sp. z o.o. Sp. k.

Damian Gadzialski odpowiada w EMU za komercjalizację innowacji technologicznych. Wcześniej związany z grupą ENERGA m.in. w roli twórcy i prezesa zarządu spółki Enspirion (pierwszego w Polsce agregatora usług zarządzania popytem), prezesa zarządu spółki ENERGA Innowacje oraz kierownika produktu w spółce ENERGA Obrót. Karierę rozpoczynał jako analityk biznesowy w grupie Prokom, gdzie brał udział w pracach nad budową nowych przedsięwzięć biznesowych. Tytuł inżyniera zdobył na Politechnice Gdańskiej, a tytuł magistra w Wyższej Szkole Prawa i Dyplomacji w Gdyni. Ukończył również Berkeley Executive Leadership Program oraz kurs projektowania systemów na Cornell University.

Stanowisko: Dyrektor ds. Innowacji
Firma: EMU Sp. z o.o. Sp. k.

Print

Back To Top