skip to Main Content

Arkadiusz Ratajczak
Radca Prawny, Kancelaria Swora Legal

Absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (promocja 2001), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (1999); 2009–2012 zastępca dyrektora Departamentu Promowania Konkurencji w Urzędzie Regulacji Energetyki; 2001–2009 główny specjalista i radca ministra w Departamencie Harmonizacji Prawa oraz Departamencie Prawa Unii Europejskiej w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej; stażysta w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej – Konkurencja (2005). Specjalizuje się w prawie energetycznym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących hurtowego rynku energii elektrycznej (udział w pracach związanych z wprowadzaniem tzw. obliga publicznej sprzedaży energii elektrycznej i  następnie kontrolą jego realizacji, rozliczaniem pomocy publicznej udzielanej w następstwie rozwiązania tzw. kontraktów długoterminowych) oraz rynku gazu (udział w pracach związanych z zatwierdzeniem instrukcji ruchu sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, przygotowywaniem programu uwalniania gazu). W trakcie wcześniejszej pracy w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, badając zgodność projektów aktów prawnych z prawem unijnym, zajmował się prawem konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z udzielaniem pomocy publicznej, a także reprezentował stanowisko Rzeczpospolitej Polskiej przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Stanowisko: Radca Prawny
Firma: Kancelaria Swora Legal

Back To Top