skip to Main Content

4. Konferencja „Inteligentna Energetyka” – Odbiorcy przemysłowi w świecie technologii Smart i w obliczu zmian strukturalnych rynku energii z uwzględnieniem formuły Smart Grid

29 marca 2017 r., Pałac Lubomirskich w Warszawie

RELACJA

29 marca 2017 r. w Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyła się 4. Konferencja „Inteligentna Energetyka”. Temat przewodni spotkania: Odbiorcy przemysłowi w świecie technologii Smart i w obliczu zmian strukturalnych rynku energii z uwzględnieniem formuły Smart Grid. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele odbiorców i dostawców technologii dla zakładów przemysłowych (w tym energochłonnych) i energetyki zawodowej.

4. Konferencję „Inteligentna Energetyka” otworzyła Izabela Żylińska, Wydawca i Redaktor Naczelna czasopism „Smart Grids Polska” oraz „Inteligentne Miasta i Regiony”. W ramach pierwszej sesji pt. „Nowe zadania sprzedawców w obliczu zmian strukturalnych rynku energii, w tym rozwoju technologii Smart” wspólne wystąpienie wygłosili Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią, i Wojciech Kułagowski, Ekspert. Następnie głos zabrał Minister Andrzej Piotrowski, Gość Honorowy, przedstawiciel Patrona Honorowego konferencji – Ministerstwa Energii.

Podczas sesji drugiej pt. „Inteligentna Sieć Elektroenergetyczna w formule Smart Grid” wystąpił dr inż. Mariusz Kłos z Politechniki Warszawskiej, który opowiedział o sieci jako integratorze zasobów rozproszonych. Kolejny prelegent – Robert Szlęzak z Fundacji Startup Polish Energy – przedstawił Lokalne Klastry Energii i Spółdzielnie Energetyczne jako element budowy Smart Grid, natomiast Michał Jarczyński z projektu E-world solutions zaprezentował rolę OSD w budowie Smart Grid i tworzeniu Lokalnych Klastrów Energii.

Po krótkiej przerwie kawowej odbyła się sesja „Rola odbiorców przemysłowych jako dostawcy zasobu rozproszonego i odbiorcy usług wzajemnych w formule Smart Grid”. Trzecią część konferencji rozpoczęło wystąpienie ekspertki Małgorzaty Bobrowskiej o kluczowych potrzebach odbiorców energochłonnych. W tej części spotkania również zabrali głos: ekspert Witold Załęski o Brenergii – Klasterze Lokalnego Systemu Energetycznego, a także ekspert Henryk Kaliś o rynku mocy a odbiorcach przemysłowych i nowych możliwościach.

Sesja czwarta „Technologie Smart dla przemysłu” była czasem dla dostawców rozwiązań. Przedstawiono m.in. magazyny energii (prezentacja Bartosza Iwickiego z firmy EMU), odmienne podejście do energii rozproszonej, sposób na odblokowanie potencjału dostępu do danych oraz kontroli w ramach rozproszonych źródeł energii (prezentacja Rolfa Zimmerli z firmy Blue Pillar, partnera T-Matic Systems), czy też sposób na agregację usług redukcji obciążenia Demand Response (prezentacja Mirosława Semczuka z firmy Energy Pool).

O „Aspektach prawnych i źródłach finansowania inwestycji” opowiedzieli ekspert dr inż. Tomasz Kowalak oraz mec. Przemysław Kałek z Kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy.

4. Konferencję „Inteligentna Energetyka” zamknął panel dyskusyjny, który poprowadził Sebastian Marszałkowski z redakcji „Smart Grids Polska”, a wzięli w nim udział: Henryk Kaliś, Robert Szlęzak, Mirosław Semczuk, Tomasz Kowalak, Bartosz Iwicki, Przemysław Kałek i Mariusz Kłos. Głos w podsumowaniu spotkania zabrali także słuchacze.

Prezentacje z konferencji dostępne są na stronie: www.inteligentnaenergetyka.pl.

Dziękujemy za współpracę przy 4. Konferencji „Inteligentna Energetyka”:

 • Partonowi Honorowemu: Ministerstwu Energii,
 • Patronom Instytucjonalnym: Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Mazowieckiemu Klastrowi ICT, Wschodniemu Klastrowi ICT,
 • Partnerowi Strategicznemu: EMU Sp. z o.o. Sp.k.,
 • Partnerom Technologicznym: Blue Pillar, Inc., T-matic Systems S.A., ENERGY POOL,
 • Partnerom Sesji: Politechnice Warszawskiej, Kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy, Startup Polish Energy, E-world solutions, Klastrowi Energetycznemu Brenergia
 • Patronowi Tłumaczeń: BIRETA – Kempińska & Woźniakowska S.C.,

a także Patronom Medialnym i wszystkim Słuchaczom.

W 4. Konferencji „Inteligentne Energetyka” – Odbiorcy przemysłowi w świecie technologii Smart i w obliczu zmian strukturalnych rynku energii z uwzględnieniem formuły Smart Grid wzięło udział około 90 uczestników, którzy reprezentowali następujące instytucje i przedsiębiorstwa:

 • ABB Sp. z o.o.
 • Agencja Rozwoju Przemysłu SA
 • Aldesa Polska Services sp. z o.o.
 • APATOR
 • Apator Rector Sp. z o.o.
 • ATEM-Polska Sp. z o.o.
 • Atende Software Sp. z o.o.
 • EIDOS Sp. z o.o.
 • EMU Sp. z o.o. Sp. K.
 • ENCO Sp. z o.o.
 • Enea Operator Sp. z o.o.
 • ENEA S.A.
 • Energomix Sp. z o.o.
 • Energoprojekt Katowice SA
 • Energy-Pool
 • Enspirion Sp. z o.o.
 • Executive Club Sp. z o.o.
 • GETEC Polska Sp. z o.o.
 • Globema sp. z o.o.
 • Green S.A.
 • HOPPECKE BATERIE POLSKA Sp. z o.o.
 • IEN Energy Sp. z o.o.
 • Innsoft Sp. z o.o.
 • Instytut Elektroenergetyki Politechnika Warszawska
 • Instytut Tele- i Radiotechniczny
 • IPM sp z o.o.s.k.
 • Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
 • JPL Project Sp. z o.o.
 • Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
 • Lackmann Metering
 • Multimedia Polska Energia Sp. z o.o.
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Networked Energy Services
 • NetWorkS! Sp. o.o.
 • NMG S.A.
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dystrybutorów Niezależnych En. El.
 • OneMeter Sp z o.o.
 • PGNIG SA
 • PKN Orlen
 • PKP Energetyka
 • Politechnika Warszawska
 • Polski Komitet Normalizacyjny
 • Radzikowski Szubileksa i Wsp. Sp. kom.
 • Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
 • SCHURTER Electronics Sp. z o.o.
 • Siemens
 • T-matic Systems SA
 • TAURON Polska Energia S.A.
 • Towarzystwo Obrotu Energią
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Urząd Regulacji Energetyki
 • VSB Energie Odnawialne Polska Sp. z o.o.
 • WestWind Energy Polska Sp. z o.o.
 • Wschodni Klaster ICT
 • ZAE Sp. z o.o.
 • Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy

ZAUFALI NAM

Back To Top