skip to Main Content

4. Konferencja „Inteligentna Energetyka” – Odbiorcy przemysłowi w świecie technologii Smart i w obliczu zmian strukturalnych rynku energii z uwzględnieniem formuły Smart Grid

29 marca 2017 r., Pałac Lubomirskich w Warszawie

PROGRAM

8:00 - 11:00

Rejestracja uczestników – kawa

9:00 - 9:05

PRZYWITANIE I OTWARCIE KONFERENCJI

9:00 - 9:05

Izabela Żylińska, ARTSMART
Przywitanie

9:05 - 10:00

SESJA I
NOWE ZADANIA SPRZEDAWCÓW W OBLICZU ZMIAN STRUKTURALNYCH RYNKU ENERGII, W TYM ROZWOJU TECHNOLOGII SMART

9:05 - 10:00

Marek Kulesa, TOE i Wojciech Kułagowski, Ekspert
Poruszane zagadnienia:
Sektor obrotu, w tym sprzedaży energii 2017;
Klienci na rynku energii – wybrane uwarunkowania współpracy ze spółkami obrotu;
Spółki obrotu a klastry energii i spółdzielnie energetyczne;
Nowa rola i zadania spółek obrotu, w tym sprzedawców energii do odbiorców końcowych, w świecie technologii smart i w obliczu zmian strukturalnych rynku energii

Pobierz prezentację:

10:00 - 11:00

SESJA II
INTELIGENTNA SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA
W FORMULE SMART GRID

10:00 - 10:30

dr inż. Mariusz Kłos, Politechnika Warszawska
Sieć jako integrator zasobu rozproszonego

Pobierz prezentację:

10:30 - 10:45

Robert Szlęzak, Fundacja Startup Polish Energy
Lokalne Klastry Energii i Spółdzielnie Energetyczne jako element budowy Smart Grid

Pobierz prezentację:

10:45 - 11:00

Michał Jarczyński, projekt E-world solutions
Rola OSD w budowie Smart Grid i tworzeniu Lokalnych Klastrów Energii

Pobierz prezentację:

11:00 - 11:30

Przerwa kawowa

11:30 - 12:30

SESJA III
ROLA ODBIORCÓW PRZEMYSŁOWYCH JAKO DOSTAWCY ZASOBU ROZPROSZONEGO
I ODBIORCY USŁUG WZAJEMNYCH W FORMULE SMART GRID

11:30 - 11:50

Małgorzata Bobrowska, Ekspert
Kluczowe potrzeby odbiorców energochłonnych

Pobierz prezentację:

11:50 - 12:10

Witold Załęski, Ekspert
Brenergia – Klaster Lokalnego Systemu Energetycznego

Pobierz prezentację:

12:10 - 12:30

Henryk Kaliś, Ekspert
Rynek mocy a odbiorcy przemysłowi – nowe możliwości

Pobierz prezentację:

12:30 - 14:00

SESJA IV
TECHNOLOGIE SMART DLA PRZEMYSŁU

12:30 - 13:10

Bartosz Iwicki, EMU
Magazyny Energii sprzężone z siecią ee

Pobierz prezentację:

13:10 - 13:45

Rolf Zimmerli, Blue Pillar
Connecting The Energy Things that Power Your World

Pobierz prezentację:

13:45 - 14:00

Mirosław Semczuk, Energy Pool
Agregacja usług redukcji obciążenia (Demand Response) przez Energy Pool jako źródło przychodów dla przemysłowych odbiorców energii elektrycznej w Polsce

Pobierz prezentację:

14:00 - 15:00

Lunch

15:00 - 15:45

SESJA V
ASPEKTY PRAWNE I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI

15:00 - 15:20

dr inż. Tomasz Kowalak, Ekspert
Mechanizmy wspierania inwestycji, rynkowe i dedykowane

Pobierz prezentację:

15:20 - 15:45

mec. Przemysław Kałek, Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy
Aktualne polskie regulacje prawne na tle regulacji prawnych innych krajów i Unii Europejskiej

Pobierz prezentację:

15:45 - 17:00

SESJA VI
PANEL DYSKUSYJNY

17:00

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

ZAUFALI NAM

Back To Top