skip to Main Content

Wiesław Paluszyński
Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Informatyczne

Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej i Akademii Obrony Narodowej.

Zawodowo od wielu lat zajmuje się problematyką bezpieczeństwa teleinformatycznego, a obecnie cyberbezpieczeństwa. Pracował na odpowiedzialnych stanowiskach w administracji państwowej, był między innymi Dyrektorem Departamentu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Aktualnie, od 2003 roku, prowadzi własną firmę konsultingową Trusted Information Consulting sp. z o.o.

Był członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, Rady Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji. Obecnie ekspert Rady ds. Cyfryzacji, Przewodniczy Radzie ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

Ekspert w zakresie audytów i wdrażania norm z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Doradca w zakresie cyberbezpieczeństwa w sektorze energetycznym. Współautor publikacji z zakresu kryptografii, synchronizacji czasu, uczestnik projektów naukowych związanych z rozwiązaniami podpisu elektronicznego i infrastruktury PKI.

Stanowisko: Prezes Zarządu
Firma: Polskie Towarzystwo Informatyczne

Back To Top