skip to Main Content

Szymon Ferens
Wiceprezes Zarządu PGE Systemy SA

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Ekonomia, o specjalizacji Finanse i Bankowość. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim na wydziale Prawa i Administracji o kierunku Podatki. Posiada tytuł Biegłego Rewidenta.

Manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w obszarach IT i finansowym. Od 10 lat związany w obszarem IT na stanowiskach managerskich. Z branżą energetyczną jest związany przez prawie całą swoją karierę zawodową.

Posiada doświadczenie w procesach restrukturyzacyjnych w obszarze finansowym i IT oraz w budowaniu Centrum Usług Wspólnych. Uczestniczył w opracowywaniu i wdrażaniu strategii IT. Ma również doświadczenie we wdrażaniu w organizacjach systemów klasy ERP oraz bilingowych. Przy zarządzaniu procesami i organizacjami łączy wiedzę finansową i z obszaru IT.

Zasiadał w radzie nadzorczej firmy ZOWER Sp. o.o., a ostatnio w Radzie Nadzorczej PGE Systemy, gdzie pełnił funkcję Sekretarza.

Od 01.01.2021 r. jest Wiceprezesem Zarządu PGE Systemy S.A. Odpowiada m.in. za projekt budowy sieci LTE450.

Stanowisko: Wiceprezes
Firma: PGE Systemy SA

Back To Top