skip to Main Content

dr Magdalena Krawczyk
Adwokat

Doktor nauk prawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, adwokat, utytułowana w konkursie Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2022.

Ekspert prawa energetycznego i nowych technologii. Specjalizuje się w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów z szeroko pojętej branży energetycznej, oferując wsparcie prawne dla projektów innowacyjnych oraz procesów inwestycyjnych związanych z transformacją energetyczną. Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa regulacyjnego, korporacyjnego i kontraktowego, a także prowadzenia negocjacji oraz sporów sądowych. Nadto, świadczy usługi doradztwa prawnego dla podmiotów zagranicznych, specjalizując się w transgranicznych sporach gospodarczych.

Autorka koncepcji ochrony sposobu prowadzenia działalności gospodarczej w modelu procesowym, jej monografia pt. „Ochrona prawna procesów biznesowych w prawie własności intelektualnej” ukazała się w 2023 roku nakładem wydawnictwa C.H.Beck.

Dwukrotna stypendystka konkursu dla młodych naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego, laureatka w konkursie Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę naukową, laureatka Konkursu Arbitrażowego Lewiatan. Absolwentka studiów doktoranckich oraz The International Business and Trade Law Program organizowanego we współpracy z The Catholic University of America w Waszyngtonie. Autorka licznych publikacji naukowych i artykułów w prasie specjalistycznej, publicystka prawnicza.

Stanowisko: Adwokat
Firma: Kancelaria Adwokacka dr Magdalena Krawczyk

Back To Top