skip to Main Content

Maciej Pyznar
Wolontariusz, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Przed podjęciem pracy w ComCERT przez 10 lat pracował w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. W RCB zajmował się działaniami planistycznymi i programowymi w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej. Jest „współodpowiedzialny” za większość dokumentów opracowanych w RCB, a dotyczących infrastruktury krytycznej, w tym m.in.:

  1. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej,
  2. Standardy i dobre praktyki ochrony infrastruktury krytycznej – automatyka przemysłowa w sektorach ropy i gazu oraz elektroenergetyce,
  3. Standardy zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej – wymagania minimalne zapewnienia bezpieczeństwa osobowego, fizycznego i teleinformatycznego.

W ComCERT kieruje Działem Usług, który dostarcza usługi w zakresie:

  1. Security Operation Center,
  2. Procesów cyberbezpieczeństwa,
  3. CERT.

W ramach swoich obowiązków nadzoruje wszystkie projekty realizowane w Dziale Usług (m.in. projektowanie zespołów SOC/CERT, uruchamianie i świadczenie usług SOC, modelowanie zagrożeń, strojenie systemów SIEM, szkolenia, CTI i inne).

Jest certyfikowanym audytorem SIM3 oraz audytorem wiodącym ISO22301.

Od lat współpracuje z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń m.in. brał udział w organizacji wszystkich edycji ćwiczeń z cyklu Cyber-EXE PolskaTM.

Stanowisko: Wolontariusz
Firma: Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń

Back To Top