skip to Main Content

Kamil Pszczółkowski
Senior Manager Cyber Security, EY Polska

Kamil posiada ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe, które nabył projektując, wdrażając, audytując i doskonaląc bezpieczeństwo usług biznesowych i systemy IT.
Na co dzień zarządzam zespołem Cyber Security w firmie konsultingowej, w ramach którego zajmuje się:

  • budowaniem strategii i transformacji cyberbezpieczeństwa,
  • ustanowieniem i zarządzaniem programami transformacji cyberbezpieczeństwa,
  • wdrażaniem i realizacją usług związanych z SOC i Incident Response,
  • podnoszeniem i testowaniem odporności organizacji na incydenty i sytuacje kryzysowe,
  • projektowanie i rozwojem architektury i usług cyberbezpieczeństwa.

Stanowisko: Senior Manager Cyber Security
Firma: EY Polska

Back To Top