skip to Main Content

Kamil Nawrocki
Technical Sales Manager, SMA Solar Technology AG

Wykładowca oraz inicjator wielu działań z obszaru komercjalizacji badań naukowych. W 2001 r. ukończył Politechnikę Poznańską, na kierunku Systemy Telekomunikacyjne. W 2017 r. ukończył studia MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W ostatnich latach zajmuje się obszarami z dziedziny odnawialnych źródeł energii w szczególności fotowoltaiki, efektywności energetycznej oraz cyberbezpieczeństwa.

Od 2018 r. jest przewodniczącym podgrupy Przemysł + OZE należącej do Grupy IoT prze Ministerstwie Cyfryzacji, a od 2019 r. członkiem Wielkopolskiej Platformy Wodorowej przy UMWW.

W branży fotowoltaicznej od 2017 r., w początkowym okresie zajmując się obszarem B+R, aby od roku 2019 rozpocząć pracę w biznesie. Organizował m.in. dział handlowy w Respect Energy SolarWind, a od kwietnia 2023 r. dołączył do zespołu SMA Solar Technology AG.

Stanowisko: Technical Sales Manager
Firma: SMA Solar Technology AG

Back To Top