skip to Main Content

Izabela Żylińska
Wydawca portalu Smart-Grids.pl, ARTSMART

Magister inżynier robotyki. Absolwentka: Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, kierunek Automatyka i Robotyka oraz Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej, Instytut Zarządzania, Zakład Zarządzania w Gospodarce.

Posiada ponad 16 lat doświadczenia na rynku wydawniczym jako m.in. wydawca i redaktor naczelna branżowych czasopism i portali. Organizatorka wydarzeń branżowych w tym cyklu Konferencja „Inteligentna Energetyka”. Z branżą energetyczną związana od ponad 11 lat. W 2021 r. nominowana do nagrody „Energia Kobiet” przez kapitułę pierwszej edycji konkursu „Kobiety Energetyki 2021”.

Od września 2023 r. Członkini Rady Programowej Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI).

Stanowisko: Właścicielka
Firma: Agencja Reklamowo-Wydawnicza ARTSMART, wydawca portalu Smart-Grids.pl

artsmart

Back To Top