skip to Main Content

Mirosław Derengowski
Koordynator Biura Operatora Sieci Radiowej, PTPiREE

Absolwent Elektroniki Politechniki Warszawskiej (1977). Studia podyplomowe w Ecole Nationale Superieure des Telekommunications de Bretagne (1993) – specjalność: Telekomunikacja i transfer technologii Zachód/Wschód. Od 1978 r. Kierownik zespołu techniki mikrofalowej w RADIOPAN – PAN. Od 1997 r. – Koordynator – specjalista ds. radiokomunikacji w Biurze Operatora Sieci Radiowej PTPiREE. W latach 2003–2015 organizator 19 konferencji poświęconych systemom radiowym i możliwości ich wykorzystania dla potrzeb sektora energetyki w zakresie automatyzacji wyłączeń, transferu danych pomiarowych i funkcji dyspozytorskich. Uczestniczy w optymalizacji projektów propagacyjnych sieci TETRA budowanej przez OSD. Po pozyskaniu w 2018 r. przez Ministerstwo Energii pasma na potrzeby systemu LTE jest orędownikiem współdziałania systemu TETRA z przyszłym systemem szerokopasmowym. Członek zespołów doradczych ds. radiokomunikacji i telekomunikacji.

Stanowisko: Koordynator Biura Operatora Sieci Radiowej
Firma: PTPiREE

Back To Top