skip to Main Content

Marcin Wilkowski
Koordynator zespołu Analityków Systemowych, innogy Stoen Operator sp. z o.o.

Związany z innogy Stoen Operator od 2013 r. Kieruje zespołem odpowiedzialnym za opracowanie strategii oraz wdrożenie Smart Meteringu na terenie Warszawy. Pełni nadzór nad realizacją wymagań URE w zakresie inteligentnego opomiarowania. Obecnie angażuje się również w tematy nowoczesnych technologii i kompleksowych rozwiązań opartych o szeroko rozumiane IoT. Aktywnie wspiera nowe projekty informatyczne i teleinformatyczne w iSO. Członek grup roboczych PTPiREE ds. Smart Meteringu i automatycznych bonifikat.

Stanowisko: Koordynator zespołu Analityków Systemowych
Firma: innogy Stoen Operator sp. z o.o.

Back To Top