skip to Main Content

Łukasz Żółkiewicz
Menedżer Projektów B+R, Apator

Łukasz Żółkiewicz pracuje w branży opomiarowania energii elektrycznej. Od wielu lat związany jest z firmą Apator SA. Obecnie w Dziale Zarządzania Projektami B+R na stanowisku Menedżera Projektów odpowiedzialny jest za analizowanie nowych trendów technologicznych w obszarze pomiarów oraz dopasowanie rozwiązań do wymagań rynkowych jakie stawiają OSD. Wcześniej pracował jako Menedżer Produktu oraz w Dziale Wdrożeń w Apator SA.

Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. Ukończył studia na kierunku „Zarządzanie Technologiami Informatycznymi w Przedsiębiorstwie”, uzyskując tytuł magistra.

Stanowisko: Menedżer Projektów B+R
Firma: Apator

Back To Top