skip to Main Content

Krzysztof Kulski
Dyrektor ds. Sprzedaży, Sektor Energetyczny, GENERAL ELECTRIC

Krzysztof Kulski od ponad 20 lat związany z sektorem energetyki zawodowej w zakresie rozwiązań dla stacji elektroenergetycznych. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując jako inżynier ds. zabezpieczeń oraz systemów zdalnego sterowania w latach 1998-2005 (firmy Elektrotim, Alstom).  Następnie, wykorzystując zdobytą wiedzę praktyczną, jako Kierownik, później Dyrektor Sprzedaży (Alstom). Od 2018 r. jest Dyrektorem Sprzedaży na Europę Centralną oraz Wschodnią w GE. Innowacyjne technologie komunikacyjne są głównym elementem oferowanych przez GE rozwiązań, a gromadzona wiedza i doświadczenia zdobyte na rynku międzynarodowym gwarantują dostarczenie sprawdzonych i pewnych rozwiązań.

Stanowisko: Dyrektor ds. Sprzedaży, Sektor Energetyczny
Firma: GENERAL ELECTRIC

Back To Top