skip to Main Content

Andrzej Piotrowski
Wiceprezes Zarządu PGE Systemy S.A.

Wiceprezes PGE Systemy. Od 30 lat zajmuje się profesjonalnie kreowaniem makro i mikroekonomicznych rozwiązań dla gospodarki opartej o innowacje i zaawansowane technologie. Inicjator koncepcji Klastrów Energii, nowego modelu rozliczeń prosumentów, zmian koncepcji gospodarczej Polskiego Programu Energetyki Jądrowej i nowej generacji sieci łączności specjalnej dla sektora energii. Współzałożyciel Fundacji „Telefony Polskie” (1989). Kierował zespołem, przygotowującym program telefonizacji wsi dla Komisji Wspólnot Europejskich. Powołany przez KWE (1990) na przewodniczącego grupy ekspertów, a następnie Dyrektora Generalnego programu (6 mln ECU). Doradzał Rządowi Łotwy w prywatyzacji operatora Lattelekom, Regionalnemu Rządowi Flamandii w aktywizacji usług multimedialnych. Wspólnie z inwestorami amerykańskimi powołał przedsiębiorstwo Joint-Venture, wytwarzające PABX-y. Z Rand Corporation Group współtworzył na zlecenie KE studium podsumowujące realizację programów PHARE (poczta i telekomunikacja) w krajach CEE. W Centrum im. Adama Smitha kierował Instytutem Elektronicznej Gospodarki. Pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Exatel S.A. (2007/8 ). Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki (2007). Wykładowca Instytutu Telekomunikacji WEiTI Politechniki Warszawskiej (1993 – 2012). Podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii (2016-2018).

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu
Firma: PGE Systemy S.A.

Back To Top