skip to Main Content

Wojciech Kułagowski
Ekspert

Absolwent Politechniki Warszawskiej (1976), Podyplomowych Studiów Menedżerskich SGH (1995), Podyplomowego Studium Akademii Europejskiego i Polskiego Prawa SGH (2007). Pracę zawodową rozpoczął w roku 1976 jako stażysta, konstruktor w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Pomp Przemysłowych. W latach 1978–1991 w Elektrociepłowniach Warszawskich S.A. Od roku 1991 w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A., początkowo, jako pełnomocnik Zarządu, następnie Dyrektor Obrotu Energią Elektryczną, a od roku 1997 – Dyrektor Zarządzający Systemem Przesyłowym – Krajową Dyspozycją Mocy. W latach 1999–2001 pracował w Elektrowniach Szczytowo Pompowych S.A., spółce „córce” PSE SA, jako Wiceprezes Zarządu. Następnie, w okresie 2001–2005 pracował w Elektrim Volt S.A., kolejno, jako Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu, a od października 2002 r. jako Prezes Zarządu. W latach 2005–2007 pracował, jako Wiceprezes Zarządu PSE Operator S.A. odpowiedzialny m.in. za infrastrukturę sieciową. W roku 2008 był krótko Dyrektorem Biura Zamiejscowego Tauron S.A. w Warszawie. Współzałożyciel towarzystw branżowych: TOE, PTCE. Był prezesem Towarzystwa Elektrowni Wodnych i Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii oraz członkiem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE). Od roku 2007 prowadzi działalność gospodarczą, jako Doradztwo – Wojciech Kułagowski.

Back To Top