skip to Main Content

Witold Załęski
Klaster Energetyczny Brenergia

Absolwent zarządzania na Wydziale Zarządzania oraz kulturoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden z najbardziej doświadczonych polskich konsultantów w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości. Autor i współautor ponad 100 ekspertyz, opinii, wytycznych, a także programów rządowych. Współautor programu rządowego „Kapitał dla przedsiębiorczych”. Autor ekspertyzy na temat możliwości zastosowania zwrotnych narzędzi finansowych w okresie programowania na lata 2014–2020. Członek KOP w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia. Zaangażowany w tworzenie i konsultowanie zasad wydatkowania środków pomocy Unii Europejskiej dla Polski. Ekspert przy pierwszym polskim programie wsparcia rozwoju przedsiębiorczości – Programie Inicjatyw Lokalnych z 1993 r. Współtwórca polskiego systemu funduszy poręczeń kredytowych (założyciel Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych) oraz pożyczkowych (założyciel Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych). Specjalista w zakresie funduszy inwestycyjnych. Współautor i redaktor publikacji Finansowanie kapitałowe projektów innowacyjnych – analiza doświadczeń. Specjalista w zakresie innowacyjności polskich i europejskich MSP. Autor licznych sesji szkoleniowych. Członek Zespołu Analiz Inwestycyjnych Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji odpowiedzialny za wejścia kapitałowe w małe innowacyjne firmy o wartości ponad 12 mln zł. Kierownik projektów badawczych o łącznej wartości ponad 20 mln zł. Współtwórca i wspólnik licznych firm m.in. Drony Sp. z o.o., Śląskie Inwestycje Sp. z o.o.

Firma: Klaster Energetyczny Brenergia

Back To Top