skip to Main Content

Tomasz Kowalak
Ekspert

Dr inż. Tomasz Kowalak to absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej (od 1978 r.) ze specjalizacją Technika Wysokich Napięć. W latach 1978–1998 pracował w Instytucie Energetyki w Laboratorium Najwyższych Napięć, począwszy od pracownika na kierowniku Laboratorium kończąc. Od 1991 r. pełnił funkcję sekretarza naukowego Instytutu. Od 1998 r. zatrudniony w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE). W latach 2000–2013 kierował Departamentem Taryf, w latach 2013–2016 zajmował stanowisko ds. Rozwoju Inteligentnych Sieci, obecnie radca Prezesa URE w Departamencie Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich. Współautor metodologii zatwierdzania taryf elektroenergetycznych przedsiębiorstw sieciowych, na gruncie ustawy Prawo energetyczne. Od 2006 r. aktywny w obszarze wspierania rozwoju inteligentnego opomiarowania / inteligentnych sieci. Przygotował cztery Stanowiska Prezesa URE określające wymagania funkcjonalne dla infrastruktury inteligentnego opomiarowania (AMI), optymalnego modelu rynku opomiarowania (w tym optymalnego statusu operatora informacji pomiarowej) oraz zasad regulacji w odniesieniu do inwestycji w infrastrukturę AMI. Ekspert Seminarium Energetycznego Collegium Civitas oraz członek Rady Programowej tego Seminarium, wykładowca na Studiach Podyplomowych z obszaru taryf i Smart Grid w Szkole Głównej Handlowej.

Back To Top