skip to Main Content

Przemysław Kałek
Partner, Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

Radca prawny, specjalizujący się w prawie energetycznym, prawie ochrony konkurencji oraz prawie cywilnego. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz polskich i międzynarodowych podmiotów działających w sektorze energetycznym w Polsce, w szczególności w zakresie zagadnień regulacyjnych. Był zaangażowany w szereg procesów fuzji i przejęć, projektów finansowań oraz prywatyzacji w polskim sektorze energetycznym, jak również w proces wydzielenia operatorów systemów elektroenergetycznych i gazowych. Reprezentuje przedsiębiorstwa energetyczne przed Prezesem URE, sądami powszechnymi, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sądami administracyjnymi, a także Sądem Najwyższym w postępowaniach związanych z prawem energetycznym oraz antymonopolowym, jak również w sporach dotyczących eksploatacji i rozbudowy sieci elektroenergetycznych. Jego doświadczenie obejmuje także przygotowywanie i negocjowanie wszystkich typów umów na dostawy energii elektrycznej i gazu oraz umów o bilansowanie, jak również umów o przyłączenie do sieci oraz świadczenie usług dystrybucji i przesyłania. Doradza wytwórcom, przedsiębiorstwom obrotu energią oraz odbiorcom w kwestiach związanych z korzystaniem systemów wspierania energetyki odnawialnej, energii wytwarzanej w kogeneracji oraz efektywności energetycznej. Świadczył usługi związane z rozwojem ogólnokrajowego systemu wymiany informacji na rynku detalicznym energii elektrycznej oraz w sprawach związanych z procesem zmiany sprzedawcy i sprzedawcą rezerwowym. Brał udział w procesach legislacyjnych związanych z ustawą Prawo energetyczne oraz ustawą o odnawialnych źródłach energii.

Wyróżniany przez międzynarodowy ranking Chambers Europe w zakresie prawa energetycznego oraz surowców naturalnych.

Stanowisko: Partner w Kancelarii
Firma: Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

LOGO-RS.cdr

Back To Top