skip to Main Content

Michał Jarczyński
Ekspert

Ukończył Politechnikę Poznańską oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Zarządzał przedsiębiorstwami produkcyjnymi i firmami konsultingowymi oraz był wykładowcą w Price Waterhouse. W latach 1998–2012 w międzynarodowej grupie Arctic Paper (na różnych stanowiskach: dyrektor finansowy, dyrektor fabryki i CEO grupy kapitałowej). Nadzorował budowę bloku CHP w Kostrzynie nad Odrą. W ramach grupy Arctic Paper nadzorował cztery elektrociepłownie (blok parowo-gazowy w Polsce, elektrownię wodną w Szwecji, elektrociepłownię biomasową w Szwecji oraz elektrociepłownię węglową w Niemczech). W latach 2013–2016 Prezes Zarządu Enea Operator. Promował wdrażanie innowacyjnych rozwiązań: zastosowanie na szeroką skalę automatyki w głębi sieci, rozwiązania Smart Grid czy nowej struktury zarządzania pracą sieci dystrybucyjnej. Obecnie w ramach projektu E-world solutions promuje kompleksowe rozwiązania elektromobilności dla samorządów oraz współdziała w tworzeniu klastrów energii. Laureat nagrody Ministra Przemysłu w konkursie „Najciekawsze inicjatywy rozwoju przedsiębiorstw” w 1993 r.

Back To Top