skip to Main Content

Marek Kulesa
Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią

Dyrektor biura Towarzystwa Obrotu Energią (od rozpoczęcia działalności w 2004 r.). Od 2002 r. prowadzący także pod firmą PHUP Multienergia działalność gospodarczą. Absolwent Politechniki Śląskiej, studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Katowicach, uczestnik i wykładowca licznych szkoleń, kursów, seminariów z zakresu rynku energii elektrycznej, ciepła, gazu, energetyki gminnej, zasady TPA oraz modeli rynków energii elektrycznej. Członek TOE, Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej, Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Przewodniczący Komitetu Rynki PKEE. Z ramienia TOE bierze udział w pracach dot. zmian ustawy – Prawo energetyczne i aktów wykonawczych do ustawy, ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy o efektywności energetycznej, ustawy o odnawialnych źródłach energii, w pracach dot. nowego modelu rynku energii elektrycznej w Polsce. Autor oraz współautor ponad 180 prac analitycznych oraz licznych referatów i publikacji dla przedsiębiorstw energetycznych, odbiorców, jednostek samorządowych gmin i miast, z zakresu rynku energii elektrycznej, ciepła i gazu.

Stanowisko: Dyrektor Biura
Firma: Towarzystwo Obrotu Energią

Back To Top