skip to Main Content

Henryk Kaliś
Ekspert

Urodził się 21 czerwca 1958 r. w Bolesławiu w województwie Katowickim. Od urodzenia mieszka w swoim rodzinnym domu w Olkuszu. Po ukończeniu tutejszej szkoły podstawowej kontynuował naukę w Liceum Automatyki Przemysłowej w Bukownie. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, gdzie w 1984 r. obronił pracę dyplomową uzyskując tytuł mgr. inż. elektryka.

Od 13 czerwca 1984 r. związany z Zakładami Górniczo-Hutniczymi „Bolesław” S.A. w Bukownie, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery zawodowej. Obecnie pełni funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Zarządzania Energią Elektryczną. Odbył roczną służbę wojskową.

Ukończył studia podyplomowe o tematyce „Rynek Energii Elektrycznej Ciepła i Gazu”. Opracował i wdrożył w swoim zakładzie system nadzoru nad poborem energii elektrycznej oraz zorganizował i od lipca 2002 r. kieruje Działem Zarządzania Energią Elektryczną, prowadząc rynkowe zakupy energii elektrycznej. Jest inicjatorem powołania i współorganizatorem Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu. Aktualnie pełni funkcje Przewodniczącego Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz Prezesa Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. Był również przez wiele lat przewodniczącym FORUMCO2. Jego praca i uzyskiwane efekty zostały docenione przez miesięcznik gospodarczy „Nowy Przemysł”, który dwukrotnie przyznał mu wyróżnienia za wkład w tworzenie konkurencyjnego rynku energii elektrycznej w Polsce. Ponadto, podczas XIII Konferencji Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle, otrzymał Statuetkę Klucz Sukcesu, wyróżnienie, które redakcja „Energetyki Cieplnej i Zawodowej” przyznaje osobom, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju polskiej energetyki.

Back To Top