skip to Main Content

dr inż. Mariusz Jurczyk
Prezes Zarządu TAURON Dystrybucja Pomiary, Doradca Zarządu ds. Inteligentnego Opomiarowania TAURON Dystrybucja

Od 2000 roku związany z Grupą TAURON. W spółce TAURON Dystrybucja zaangażowany w obszar pomiarów, następnie inteligentnych systemów pomiarowych (AMI) oraz rynku energii. Odpowiadał za realizację wdrożenia systemu inteligentnego opomiarowania AMIplus na obszarze miasta Wrocław. Było to pierwsze wielkoskalowe wdrożenie w obszarze miejskim w Polsce. Pełnił funkcję Dyrektora ds. Inteligentnego Opomiarowania w TAURON Dystrybucja Pomiary, Dyrektora Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych w TAURON Dystrybucja, Dyrektora Wykonawczego ds. Zarządzania Ciągłością Działania, IT i OT w TAURON Polska Energia S.A., odpowiedzialnego za obszar IT (CIO), OT, ciągłość działania oraz zarządzanie operacyjne, w tym zagadnienia transformacji cyfrowej. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu TAURON Dystrybucja Pomiary oraz Doradcy Zarządu ds. Inteligentnego Opomiarowania TAURON Dystrybucja.

Ekspert w zakresie inteligentnego opomiarowania AMI, członek Zespołu ds. wprowadzenia w Polsce inteligentnego opomiarowania przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Współautor opracowania PTPiREE – studium wykonalności wdrożenia smart metering w Polsce. Członek CIONET oraz ITAM Forum Polski Oddział. Członek grupy roboczej ds. AI przy Ministerstwie Cyfryzacji. Prowadził prace zespołu ds. wdrożenia inteligentnego opomiarowania w Polsce przy PTPiREE, był członkiem Zespołu PTPiREE ds. cyberbezpieczeństwa IT/OT.

Autor wielu publikacji na konferencjach dotyczących inteligentnego opomiarowania, cyberbezpieczeństwa, ciągłości działania, smart grid, digitalizacji, rynków energii energii elektrycznej (m.in. ENLIT Europe, Smart Grid Security Summit, EuroPOWER&OZE POWER, InfraSEC, CyberSEC, ToT Blockchain, Systemy Informatyczne w Elektroenergetyce, Raport Instytutu Sobieski – Cyberbezpieczeństwo Polskiego Przemysłu Sektor Energetyczny, Piknik Jakości Energii, Smart Communication and Technology, Forum Metering Billing/CRM Europe, Europejski Rynek Energii Elektrycznej).

Stanowisko: Prezes Zarządu TAURON Dystrybucja Pomiary, Doradca Zarządu ds. Inteligentnego Opomiarowania TAURON Dystrybucja
Firma: TAURON Polska Energia S.A.

Back To Top