skip to Main Content

dr inż. Ireneusz Wochlik
Prezes Zarządu Aigorithmics sp. z o.o.
Członek Zarządu Fundacji AI LAW TECH

Biocybernetyk, specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji i transformacji cyfrowej. Współzałożyciel i CEO Aigorithmics sp. z o.o., członek Zarządu Fundacji AI LAW TECH, kierujący sekcją Sztuczna Inteligencja/Transformacja Cyfrowa, wykładowca w ramach studiów MBA, studiów podyplomowych „Biznes.AI: Zarządzanie Projektami Sztucznej Inteligencji” oraz współtwórca studiów podyplomowych „Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem” jak również „Chief Data Officer” – zarządzanie danymi w organizacji, prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. Członek Rady Programowej Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji GRAI, powołanej przy KPRM. Członek Komitetu Technicznego (KT) nr 338 ds. Sztucznej Inteligencji przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Ekspert ds. Transformacji Cyfrowej Sektora Energetycznego przy Urzędzie Regulacji Energetyki. Członek Rady Programowej „Data Economy Congress”. W latach 1997-2016 pracował w Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej na stanowisku adiunkta. W 2005 roku uzyskał tytuł doktora w zakresie nauk technicznych. Efekty swoich prac naukowych zamieścił w ponad 50 publikacjach. Został wyróżniony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, jako jedna ze 100 osób o największym wpływie na rozwój kompetencji cyfrowych w Polsce w 2021.

Współautor patentu PL224517B1 „System for recording and processing of signals for the diagnostics of hearing system and method of recording and processing of signals for the diagnostics of hearing system”.

Współtwórca raportu „Iloraz Sztucznej Inteligencji vol 4. Potencjał Sztucznej inteligencji w Sektorze Ochrony Zdrowia”. Współtwórca opracowania „An Analysis of the Selected Aspects of the Draft Artificial Intelligence Act”. Współautor raportów dotyczących poziomu cyfryzacji sektora energetycznego: „Jak sztuczna inteligencja może przyspieszyć transformację sektora energetycznego” oraz „Ocena dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw rynku energii elektrycznej w Polsce”. Współautor książki „Metaświat. Prawne i techniczne aspekty przełomowych technologii”.

Od przeszło 20 lat zajmuje się zaawansowaną analizą danych opartą o narzędzia klasy Big Data, Machine Learning i Deep Learning oraz tworzeniem inteligentnych rozwiązań wpierających biznes. Specjalizuje się również w szeroko rozumianych procesach transformacji cyfrowej ukierunkowanej na filozofię „Data Driven” oraz „AI First”, z wykorzystaniem optymalnie dobranych rozwiązań technologicznych. Przeprowadził szereg szkoleń i warsztatów z zakresu transformacji cyfrowej, filozofii data driven oraz wdrażaniu rozwiązań sztucznej inteligencji dla m.in. dla T-Mobile, Polskiej Spółki Gazownictwa, Ministerstwa Zdrowia, GRAI, Orlen, Bausch, Walmark, Polpharma, Seco/Warwick, Dell itd. Prelegent na szeregu konferencjach naukowych i biznesowych.

Stanowisko: Prezes Zarządu
Firma:Aigorithmics sp. z o.o.

Back To Top