skip to Main Content

Roman Bieda
Prezes Zarządu Fundacji AI LAW TECH

Radca prawny i rzecznik patentowy. Kieruje praktyką prawnych aspektów sztucznej inteligencji („AI Desk”) w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta.

Od prawie 20 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nowych technologii.

Prezes zarządu fundacji AI LAW TECH. Członek Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa, konsorcjum naukowego z udziałem czołowych polskich uczelni wyższych, INP PAN, NASK, MC.

Przewodniczący podgrupy ds. prawnych aspektów AI w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji ds. programu działań w zakresie AI. W ramach prac zespołu brak udział w przygotowaniu „Założeń do strategii AI dla Polski”.

Aktualnie, kieruje pracami grupy roboczej ds. etycznych i prawnych aspektów sztucznej inteligencji (GRAI), powołanej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem grupy roboczej jest między innymi wspieranie polskiego rządu w ewaluacji strategii AI dla Polski. Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Członek Komisji ds. Nowych Technologii w OIRP Kraków. Członek komitetu programowego Annual Privacy Forum 2022 (ENISA).

Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji komitetu sterującego Szczytu Cyfrowego Internet Governance Forum 2021 (ONZ).

Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy. Kierownik oraz wykładowca na studiach podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii oraz studiów podyplomowych Biznes.AI Technologia Prawo Zastosowania Sztucznej Inteligencji, prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Stanowisko: Prezes Zarządu
Firma: Fundacja AI LAW TECH

Back To Top