skip to Main Content

mec. Przemysław Kałek
Partner, Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

Radca prawny. Specjalizuje się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych na rzecz polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw działających w sektorze elektroenergetycznym, gazowym, paliwowym i chemicznym. Świadczył m.in. usługi w związku z uwolnieniem cen energii elektrycznej, rozwojem ogólnokrajowego systemu wymiany informacji na rynku detalicznym energii elektrycznej oraz w sprawach związanych z wdrażaniem procesu zmiany sprzedawcy energii i wyznaczania sprzedawcy rezerwowego, jak również z przyłączaniem mikroinstalacji. Doradza przy nabywaniu, budowie i eksploatacji elektrowni, farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz rozwoju infrastruktury sieciowej oraz elektromobilności. Wspiera klientów przy reorganizacji przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z wymogami prawa europejskiego (unbundling), przy wdrażaniu regulacji Unii Europejskiej dotyczących wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii (lądowych i morskich) oraz przy wdrażaniu kodeksów sieci. Doradza przy negocjowaniu kontraktów na dostawy energii elektrycznej (EFET, Corporate PPA), ciepła, gazu oraz paliw, umów o przyłączenie do sieci, umów świadczenia usług przesyłania oraz dystrybucji oraz umów dotyczących bilansowania handlowego. Świadczy kompleksowe usługi o charakterze regulacyjnym (koncesje, taryfy, instrukcje ruchu i eksploatacji, MIFID, REMIT).

Reprezentuje klientów w sporach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących sektora energetycznego oraz innych gałęzi przemysłu, a także w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W kancelarii od 2012 roku. Wcześniej był Dyrektorem Departamentu Prawnego w RWE Polska S.A. (2003-2009).

Stanowisko: Partner w Kancelarii
Firma: Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

LOGO-RS.cdr

Back To Top