skip to Main Content

Paweł Westfalewicz
Dyrektor, Departament Architektury, PGE Systemy S.A.

Menedżer z udokumentowanym doświadczeniem w prowadzeniu złożonych transformacji IT, budowaniu architektury korporacyjnej złożonych przedsiębiorstw i strategii technologicznych.

Ze względu na wiedzę technologiczną i zmysł biznesowy, często działa jako lider i „pomost” pomiędzy biznesem a IT.

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, magistrem Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Efektywne zarządzanie IT w przedsiębiorstwie.

 

Stanowisko: Dyrektor, Departament Architektury
Firma: PGE Systemy S.A.

Back To Top