skip to Main Content

Mariusz Krupa
Dyrektor Centrum Kompetencji Badania i Rozwój, PSE Innowacje Sp. z o.o.

Ekspert PSE Innowacje z 20-letnim doświadczeniem zawodowym, od początku kariery związany z obszarem działalności operatora systemu przesyłowego. Specjalizuje się w tworzeniu nowych rozwiązań i zarządzaniu projektami innowacyjnymi. W swoim dorobku ma wiele zrealizowanych projektów nowatorskich. Obecnie dyrektor Centrum Kompetencji Badania i Rozwój.

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. W 2013 roku ukończył studia menedżerskie Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, realizowane we współpracy z London Business School, HEC School of Management Paris i Norwegian School of Economics and Business Administration. Swoje doświadczenie w zarządzaniu projektami i programami potwierdził uzyskując certyfikaty British Office of Government Commerce – PRINCE2 oraz MSP. Na co dzień łączy praktyczne umiejętności zarządzania projektami z zarządzaniem wiedzą, które nabył w trakcie studiów podyplomowych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej.

Zainteresowania zawodowe realizuje także poprzez działalność w organizacjach branżowych. Jest członkiem Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej – krajowego komitetu World Energy Council, zrzeszającej ponad 90 komitetów narodowych, której celem jest wspieranie rozwoju i pokojowego wykorzystania globalnych zasobów energetycznych. Poza tym jest aktywnym członkiem największego na świecie stowarzyszenia zajmującego się technicznymi aspektami funkcjonowania wielkich systemów elektroenergetycznych – Conseil International des Grands Reseaux Electriques (CIGRE).

Stanowisko: Dyrektor Centrum Kompetencji Badania i Rozwój
Firma: PSE Innowacje Sp. z o.o.

Back To Top