skip to Main Content

dr inż. Mariusz Jurczyk
Dyrektor Wykonawczy ds. Zarządzania Ciągłością Działania i IT, TAURON Polska Energia

Od 2000 roku związany z TAURON Dystrybucja, z obszarem pomiarów, systemów pomiarowych, rynku energii. Odpowiadał za realizację wdrożenia systemu inteligentnego opomiarowania AMIplus na obszarze miasta Wrocław. Pełnił funkcję Dyrektora ds. Inteligentnego Opomiarowania w TAURON Dystrybucja Pomiary, Dyrektora Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych w TAURON Dystrybucja.  Obecnie pełni funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Zarządzania Ciągłością Działania i IT w TAURON Polska Energia S.A.

Ekspert w zakresie inteligentnego opomiarowania AMI, członek Zespołu ds. wprowadzenia w Polsce inteligentnego opomiarowania przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Członek Zespołu PTPiREE ds. smart metering (AMI) oraz Zespołu PTPiREE ds.cyberbezpieczeństwa, pracował w ramach PTPiREE przy opracowaniu studium wykonalności wdrożenia smart metering w Polsce.

Autor wielu publikacji na konferencjach dotyczących inteligentnego opomiarowania, cyberbezpieczeństwa, ciągłości działania, smart grid, rynków energii (m.in. ENLIT Europe, Smart Grid Security Summit, EuroPOWER, InfraSEC, Systemy Informatyczne w Elektroenergetyce, Raport Instytutu Sobieski – Cyberbezpieczeństwo Polskiego Przemysłu Sektor Energetyczny, Piknik Jakości Energii, Smart Communication and Techology Forum Metering Billing/CRM Europe, Europejski Rynek Energii Elektrycznej).

Stanowisko: Dyrektor Wykonawczy ds. Zarządzania Ciągłością Działania i IT
Firma: TAURON Polska Energia S.A.

Back To Top