skip to Main Content

Leszek Chwalik
Wiceprezes Zarządu TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

Ukończył Politechnikę Krakowską na kierunku Automatyka i Robotyka, Akademię Górniczo-Hutniczą na kierunkach Zarządzanie i Marketing oraz Informatyka i Zarządzanie. Jest absolwentem ICAN Institute Management 2015 oraz ICAN Power Pro – programu efektywności biznesowej i osobistej. Uczestniczył w wielu kursach oraz szkoleniach specjalistycznych, podnosząc swoje kwalifikacje.

Posiada ponad 22 letnie doświadczenie w branży IT, w obszarach zarządzania strategicznego i operacyjnego, finansowego, optymalizacji procesów i organizacji IT. Uczestniczył i zrealizował z powodzeniem wiele projektów informatycznych i organizacyjnych. W ramach działań operacyjnych oraz związanych z realizacją projektów informatycznych zarządzał dużymi zespołami.

Z energetyką związany od 1991 roku, przeszedł wszystkie szczeble kariery. Był m.in. Dyrektorem ds. Informatyki w ENION S.A., Dyrektorem Centrum Aplikacji Biznesowych w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.. W ostatnich latach pełnił funkcję Kierownika w Biurze Planowania i Rozwoju Teleinformatyki w TAURON Dystrybucja S.A.

Współorganizator i członek Rady Programowej corocznej konferencji Systemy Informatyczne w Energetyce – SIWE oraz Członek Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE).

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu
Firma: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

Back To Top