skip to Main Content

dr inż. Krzysztof Rafał
Specjalista, KEZO Centrum Badawcze PAN

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, wieloletni kierownik projektów badawczo-rozwojowych z dziedziny odnawialnych źródeł energii działający na pograniczu naukowo-przemysłowym. Obecnie związany z tematyką magazynowania energii. Laureat programu 'Lider X’ Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pracuje w Centrum Badawczym KEZO PAN oraz w spółce STAY-ON.

Stanowisko: Specjalistka
Firma: KEZO Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii i Źródła Odnawialne

Back To Top